ข่าว
100 year

อนาคตใหม่ ยื่นศาลรธน.ร้อง เป็นผู้ถูกร้องเพิ่ม สู้คดีเงินกู้ 191ล้าน

ไทยรัฐออนไลน์27 ม.ค. 2563 13:23 น.
SHARE

น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อนาคตใหม่ บุกศาลรธน. ยื่นหนังสือร้องสอดทวงสิทธิ ยัน เป็นผู้ถูกร้องด้วย ขอระงับและขยายเวลา เหตุมีข้อมูลสู้คดี จี้ กระบวนการพิจารณาคดี กกต. ชอบหรือไม่


วันที่ 27 ม.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมายื่นหนังสือร้องสอดต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ กกต.ส่งคำร้องฟ้องให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ คดีกู้เงิน 191.2 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

โดย นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า ตนเกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ กรณีดังกล่าวนี้จึงถือได้ว่า เป็นผู้ถูกร้องคดีนี้เช่นกันตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2562 ข้อ 4 จึงขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถูกร้องดังกล่าวขอร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ถูกร้องที่ 2 เพื่อขอใช้สิทธิยื่นคำชี้แจง และแก้ข้อกล่าวหาทั้งแสดงพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และเพื่อความเป็นธรรม

นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า แม้ กกต.จะมีอำนาจและหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญในการดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ

ทั้งนี้ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่า มีการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำ หรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ หรือเจ้าพนักงานกำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้ ซึ่ง จากกรณีดังกล่าวนี้ ตนได้ไปยื่นหนังสือเพื่อขอคัดสำนวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการไต่สวน สืบสวน ตามข้อกล่าวหา เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายในการที่จะได้เป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีตามกระบวนการของกฎหมายที่ถูกต้อง ซึ่งได้ทวงถาม ด้วยเอกสาร 2 ครั้ง และ ด้วยวาจาอีก 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง แต่ก็ได้รับคำตอบเป็นหนังสือแจ้งว่า ให้ไม่ได้ตามร้องขอ และรวมทั้งยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมาด้วย

“ทั้งนี้ ดิฉันก็ยังคงใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งในกรณีที่ เลขาธิการ กกต. ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อ สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมาอีกด้วย เพื่อร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อที่ดิฉันจะได้เป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ปราศจากอคติใดๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆ ตามที่ร้องขอ วันนี้จึงมายื่นหนังสือร้องสอดต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อระงับและขยายเวลาให้ดิฉันได้มีข้อมูลตามกฎหมายในการชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาทั้งแสดงพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และเพื่อความเป็นธรรมต่อไป” นางสาวจารุวรรณ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อนาคตใหม่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเงินกู้ 191.2 ล้านศาลรธน.ร้องสอดทวงสิทธิจารุวรรณ ศรัณย์เกตุส.ส.บัญชีรายชื่ออนาคตใหม่ข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้