ข่าว
100 year

โพล ชี้ชัด ปชช.กว่า 52% ไม่มั่นใจรัฐบาลแก้PM 2.5 ไร้มาตรการเป็นรูปธรรม

ไทยรัฐออนไลน์26 ม.ค. 2563 09:51 น.
SHARE

ดุสิตโพล ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.90 ไม่มั่นใจ รัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อัด ไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แก้ปัญหาล่าช้า หนุนออกมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นยังคงน่าเป็นห่วง ในหลายพื้นที่พบปริมาณเกินมาตรฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,376 คน ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่า ประชาชนติดตามข่าวสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 55.09 ติดตามเป็นประจำทุกวัน เพราะสถานการณ์รุนแรง เข้าขั้นวิกฤติ กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อยากรู้ค่าฝุ่นละอองในแต่ละวันว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ฯลฯ ร้อยละ 35.03 ติดตามบ้างเป็นบางวัน เพราะอยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ฯลฯ ร้อยละ 8 ไม่ค่อยได้ติดตาม เพราะทำให้รู้สึกเครียด กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยากรับรู้ข้อมูลมากเกินไป ฯลฯ และร้อยละ 1.88 ไม่ได้ติดตามเลย เพราะไม่มีเวลา ต้องทำงาน ไม่อยากรู้ สนใจเรื่องปากท้องมากกว่า ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนรู้สาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 หรือไม่ ร้อยละ 84.30 รู้ สาเหตุ คือ เกิดจากตัวเราเอง การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ควันจากท่อไอเสียของรถที่มีจำนวนมากในท้องถนน การเผาไหม้ต่างๆ เช่น เผาป่า เผาหญ้า เผาขยะ อาหารปิ้ง ย่าง สภาพอากาศแปรปรวน ป่าไม้ลดลง ฯลฯ ขณะที่ร้อยละ 15.70 ไม่รู้เพราะไม่สนใจ เป็นฝุ่นทั่วๆ ไป ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบในเรื่องใดบ้าง ร้อยละ 94.45 สุขภาพร่างกาย ระบบทางเดินหายใจ สมอง ร้อยละ 22.65 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 12.94 การดำเนินชีวิตประจำวัน การทำกิจกรรมนอกบ้าน ร้อยละ 10.17 สภาพอากาศ ทัศนวิสัยในการมองเห็น และร้อยละ 4.31 สุขภาพจิต อารมณ์

เมื่อถามว่าประชาชนมีวิธีการที่จะไม่ให้เกิดฝุ่น หรือ ไม่เพิ่มฝุ่น ด้วยวิธีใดบ้าง ร้อยละ 60.86 ใช้รถส่วนตัวน้อยลง ใช้บริการรถสาธารณะแทน ตรวจเช็กเครื่องยนต์ ร้อยละ 44.26 ไม่เผาไหม้ในที่โล่ง ไม่สูบบุหรี่ ปิ้ง ย่าง และร้อยละ 24.80 ทำความสะอาดบ้าน ปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อถามว่าประชาชนมีวิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 อย่างไร ร้อยละ 96.00 สวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 35.84 ลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่น ร้อยละ 11.68 ดูแลสุขภาพ กินอาหาร กินวิตามิน ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร ร้อยละ 33.77 ออกมาตรการต่างๆ บังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น จำกัดปริมาณรถส่วนบุคคลให้ใช้รถสาธารณะ ห้ามเผาไฟ ร้อยละ 31.36 ตรวจจับรถทุกประเภทที่มีควันดำ กำหนดเวลาวิ่งของรถบรรทุก ร้อยละ 26.97 ฉีดน้ำ พ่นละอองน้ำ ทำฝนหลวง ร้อยละ 24.78 แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน มีระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นแต่ละวัน ร้อยละ 16.45 ควบคุมการปล่อยควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้างต่างๆ

เมื่อถามว่าประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 52.90 ไม่มั่นใจเลย เพราะไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ฯลฯ ร้อยละ 40.70 ไม่ค่อยมั่นใจ เพราะประชาชนต้องดูแลตัวเอง สถานการณ์ฝุ่นยังมีทุกพื้นที่ แก้ไขได้ยาก มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น ฯลฯ ร้อยละ 4.80 ค่อนข้างมั่นใจ เพราะรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันอย่างเต็มที่ ฯลฯ ร้อยละ 1.60 มั่นใจมาก เพราะมีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับปัญหา ปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขได้ ฯลฯ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

PM 2.5ฝุ่น PM 2.5สวนดุสิตโพลไม่เชื่อมั่นรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายจริงจังรัฐบาลแก้ฝุ่น PM 2.5 wPM2.5ข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้