ข่าว
100 year

ทบ. ไฟเขียวทหารเกณฑ์สอบขยับชั้นขึ้นเป็นนักเรียนนายสิบก่อนบรรจุราชการ

ไทยรัฐออนไลน์22 ม.ค. 2563 17:08 น.
SHARE

กองทัพบก เปิดโอกาสทหารเกณฑ์สอบหลักสูตรส่งทางอากาศ ขยับชั้นเข้าศึกษาต่อนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ก่อนบรรจุรับราชการ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกเดินหน้าพัฒนากำลังพลในทุกมิติตามที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบนโยบาย โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ ให้โอกาส และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการแก่ทหารกองประจำการ ด้วยการจัดสรรโควตาให้กับทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณสมบัติ มีอุดมการณ์ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบภาควิชาการจากกองทัพภาค และกรมยุทธศึกษาทหารบก ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และเมื่อจบหลักสูตรจะสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบก

ทั้งนี้ การคัดเลือกทหารกองประจำการให้เข้าศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี มีความประสงค์จะเข้ารับราชการต่อและจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจากกองทัพภาคมาก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ทางวิชาการของกรมยุทธศึกษาทหารบก สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ก่อนที่จะไปเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ อีก 1 ปี ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารในหน่วยงานของกองทัพบกต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับทหารกองประจำการที่เข้ารับการทดสอบภาควิชาการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ของทหารกองประจำการจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการทดสอบร่างกายมาจากกองทัพภาค จำนวน 1,120 นาย ซึ่งสนามสอบภาควิชาการเป็นการจัดสอบในภาพรวมของกองทัพบกเป็นครั้งแรก และผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญในกระบวนการสอบคัดเลือกที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผู้ผ่านการทดสอบที่มีความรู้ทางการทหารและมีทัศนคติที่ดี

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกให้โอกาสทหารกองประจำการในการเข้ารับราชการทหารตามความรู้ความสามารถในหลายช่องทาง โดยเฉพาะสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสมัครสอบเป็นนายทหารประทวน พลอาสาสมัคร หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่หน่วยทหารเปิดบรรจุ กองทัพบกตระหนักดีว่า ทหารกองประจำการเป็นกำลังพลที่มีทักษะพื้นฐานด้านทางทหาร หากได้รับโอกาสและการส่งเสริมจะสามารถปฏิบัติงานในฐานะทหารอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทหารเกณฑ์ทหารบกกองทัพบกรับราชการทหารนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบอภิรัชต์ คงสมพงษ์หลักสูตรส่งทางอากาศ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้