ข่าว
100 year

กกต. เร่งพิจารณาข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ไทยรัฐออนไลน์21 ม.ค. 2563 19:41 น.
SHARE

กกต. เร่งพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ชี้ เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

วันที่ 21 ม.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการยื่นคำร้องของ นายณฐพร โตประยูร ที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคดีล้มล้างการปกครอง และศาลมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ของพรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 14(3) ได้ ซึ่ง กกต.มีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญญัติรัฐธรรมนูญต่อไป

ในการนี้ กกต.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กกต.พิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และรายงาน กกต. เพื่อพิจารณาตามมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยเร็วต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พรรคอนาคตใหม่ยุบพรรคอนาคตใหม่คดียุบพรรคอนาคตใหม่กกต.คดีล้มล้างการปกครองศาลรัฐธรรมนูญอิลลูมินาติ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้