ข่าว
100 year

วธ.นำร่อง เลือก "ข้าวหลามหนองมน-หมึกแดดเดียว” เป็นอาหารทางวัฒนธรรม

ไทยรัฐออนไลน์17 ม.ค. 2563 18:16 น.
SHARE

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จับมือ ม.กรุงเทพ และภาคีเครือข่าย ยกระดับอาหาร ให้คงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น นำร่อง “ข้าวหลามหนองมน สับปะรดศรีราชา หมึกแดดเดียว เกาะสีชัง” สู่ทำเนียบ พัฒนา วิจัย เป็นอาหารวัฒนธรรม


วันที่ 17 ม.ค. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “อาหารทางวัฒนธรรม Thailand Cultural Food” ณ อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยการดำเนินงานในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อเร่งดำเนินการพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยว โดยนำร่องเลือกอาหารเข้าสู่ทำเนียบอาหารทางวัฒนธรรม 3 ชนิด ได้แก่ 1. ข้าวหลามหนองมน 2. สับปะรด ศรีราชา และ 3. หมึกแดดเดียว เกาะสีชัง โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผู้ประกอบการอาหารต้องผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายสำคัญมาให้ความรู้ยกระดับผู้ประกอบการ คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า การดำเนินงานวัฒนธรรมเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนทุกคน รวมถึงองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานวัฒนธรรมไว้ว่า ต้องสนับสนุนการกระจายอำนาจและบทบาท ในการดำเนินงานวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้องค์กรชาวบ้านและบุคลากรในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญและเป็นเจ้าของในการดำเนินงานวัฒนธรรมในรูปแบบเครือข่ายทางวัฒนธรรม ซึ่งหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่เพียงกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเท่านั้น จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายภาคีในการดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารทางวัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการอาหารทางวัฒนธรรม ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (นำร่อง) จัดทำเกณฑ์ทดสอบอาหารทางวัฒนธรรม โดย บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นอย่างดี

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ที่มีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้านโครงสร้างการลงทุนในอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร และการท่องเที่ยว ซึ่งการเจริญเติบโตดังกล่าวรัฐบาลได้มองควบคู่ไปกับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหาร ที่ต้องการให้เป็น Highlight Signature ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อาหารทางวัฒนธรรมหมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียว เกาะสีชังสับปะรด ศรีราชาปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ข้าวหลามหนองมนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้