ข่าว
100 year

ราชกิจจาฯ ตั้ง "ปารีณา-สิระ" เป็น กมธ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

ไทยรัฐออนไลน์16 ม.ค. 2563 17:20 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งปารีณา-สิระ เป็นกมธ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนธนะสิทธิ์ และพยม ที่ขอลาออก

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร


ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้ง นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น

เนื่องจาก นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และ นายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการแทนตามลําดับจึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปารีณา ไกรคุปต์สิระ เจนจาคะปารีณาข่าว ปารีณาคณะกรรมาธิการข่าวการเมืองข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้