ไลฟ์สไตล์
100 year

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "วราวุธ" เชื่อ ปชช.คือกำลังเพิ่มพื้นที่ป่าของชาติ

ไทยรัฐออนไลน์13 ม.ค. 2563 18:52 น.
SHARE

เปิดตัวยิ่งใหญ่ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 ม.ค. ด้าน "วราวุธ" รมว.ทส. เชื่อมั่น ปชช.คือกำลังสำคัญเพิ่มพื้นที่ป่าของชาติ

วันที่ 13 ม.ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวนกว่า 10 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการทำลายทรัพยากรป่าไม้

ข่าวแนะนำ

โดยงานในวันนี้ (13 มกราคม 2563) ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นเกียรติในงาน และนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

ภายในงานมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัด ทส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่และประชาชนผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผย ภายหลังเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ.2563 ว่า นับแต่วันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มีผลให้การทำไม้สัมปทาน จำนวน 276 ป่า เนื้อที่ 96,728,981 ไร่ ยุติลงโดยสิ้นเชิง ทำให้รัฐบาลได้รับคำชมเชยจากนานาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะการระงับการทำไม้จากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปกป้อง รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า และสามารถทํากินได้อย่างเหมาะสม พร้อมท้ังรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งตนได้ผลักดันงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยาป่าไม้ของชาติมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ตนยังเชื่อว่าการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สามารถดำเนินการควบคู่กันได้ หากเราสามารถสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์ได้ และที่สำคัญตนเชื่อมั่นในพลังพี่น้องประชาชนในความพร้อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ตนได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะผลักดันนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา ได้จัดทำโครงการปวงประชาร่วมใจ ปลูกไม้มีค่า 10 ล้านต้น ทั้ง 77 จังหวัด จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าว จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 12,626,128 ต้น ตนจึงขอยืนยันว่าพี่น้องประชาชนทุกคนคือกำลังสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่า

"สุดท้ายอยากฝากไว้ว่า การเพิ่มพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์ดั่งในอดีต ต้องใช้ทั้งเวลาในการฟื้นฟู ต้องทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากในการดูแล และที่สำคัญต้องใช้กำลังพลนับไม่ถ้วนกว่าป่าจะสมบูรณ์ดั่งเดิม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในวันนี้จะไม่เสียเปล่า เราอาจจะไม่ทันได้เห็นต้นไม้เติบโตจนเต็มประเทศในยุคเรา แต่เราเชื่อมั่นได้ว่าลูกหลานของเราจะเห็นป่าที่สมบูรณ์และเห็นถึงความทุ่มเทและน้ำพักน้ำแรงของเราทุกคนที่ช่วยกันดูแล" รมว.ทส.กล่าว 

ด้าน นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมาโดยตลอด มองเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ 4,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 76 ของพื้นที่จังหวัด เป็นป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 15 แห่ง อุทยานแห่งชาติอีก 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อยู่ในเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน เป็นที่ตั้งของเขื่อนแก่งกระจาน

"นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนและบริเวณดินเลนงอกชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ของจังหวัด ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน สำหรับชาวจังหวัดเพชรบุรี ตนคิดว่าทุกคนพร้อมที่จะมีส่วนร่วม โดยเห็นได้จากความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรป่าชายเลน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด" ที่ปรึกษา รมว.ทส.กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วราวุธ ศิลปอาชาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติรมว.ทส.ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่งกระจานเพชรบุรีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:39 น.