ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : อบรมผู้นำยุคใหม่ (4)

ซี.12
12 ธ.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า มีจำนวน 140 คน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอนำเสนอต่อจากวานนี้ ดังนี้

106.นายวิษณุ วงศ์สุรไกร ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 107.นายวีรพนธ์ ศรีนวล นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง ปฏิบัติการส่วนงานเลขานุการรองเลขาธิการ กสทช. สำนักงาน กสทช. 108.นายศักรฐาพลว์ สีหสินอิทธ กก.ผจก.บริษัทบาบาณาณา แฟมิลี่ จำกัด 109. พันโทศันสนะ เพ็ชร์สุข หัวหน้าฝ่ายข่าวกรอง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองทัพบก 110.นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 111.นายศุภเจตน์ ตระการศิริวานิช Head of Strategy ผอ.ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัทแบ็คยาร์ด จํากัด

ข่าวแนะนำ

112.แพทย์หญิงไศลขวัญ พานิชศุภผล รอง ผอ.ฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 113.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 114.นายสมเกียรติ คงสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 115.นายสมโภช โอทาตะ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง

116.นายสมาชิก หาญจิตต์เกษม ผู้ช่วย กก.ผจก.ใหญ่ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 117.นางสาวสักการะ ศรีเริงหล้า นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ, นปร.4 กรมประชาสัมพันธ์ 118.นางสาวสายพร ใบบริบาลกุล นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ, นปร.6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 119.นายสิทธิศักดิ์ อภิชาติธรพัฒน์ กก.ผจก.บริษัทฟาติมา ดิเว็ลล็อปเม็นท์ จำกัด 120.นางสาวสิริยุพา ชิวปรีชา Associate Watson Farley & Williams (Thailand) Ltd.

121.นางสาวสิริรัตน์ สิริอร่ามสกุล ผจก.ฝ่ายการตลาด บริษัทไทยจิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด 122.นางสาวสุกัญญา ภู่สุนทรศรี กก.ผจก. บริษัทภู่เจริญผล กรุ๊ป จำกัด 123.นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ รัฐสภา 124.นายสุรบถ หลีกภัย นักจัดรายการ, ศิลปิน บริษัท VRZO จำกัด 125.นางสาวสุรีรัตน์ ต้นรัตนากร กก.ผจก. บริษัทหาดใหญ่ศุภณัฐ จำกัด 126.นางสาวโสพิชญา ทวีสกุลชัย ผจก.ทั่วไป บริษัทกลุ่มเกษมการค้า จำกัด 127.นายโสมทัต สังคมคำแหง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ, HiPPS 8 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 128.ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 129. นายอติพลิน ภาณุพงศ์ นักการทูตชำนาญการ, เลขานุการเอก กระทรวงต่างประเทศ 130.นายอติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ พิธีกร, ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN

131.นาวาอากาศตรีอธิป มงคลอภิบาล เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยานอาวุโส 6 ฝ่ายการทำอากาศยาน บมจ.ท่าอากาศยานไทย 132.นางสาวอรนาถ วิบูลเทพาชาติ ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าบรรษัทธนาคารกสิกรไทย 133.นางสาวอรวีร์ รัตนเพียร ผจก.โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 134.นายอเล็ก วิลล์ส เลขานุการโทฝ่ายการเมือง สถานทูตออสเตรเลีย 135.นางสาวอัมภัสซา ติษฐอํานาจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา 136. พันโทอัศวัสส์ หล่อคงสุข หัวหน้าแผนก สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก 137.นายอำนาจ สุกาญจนกุล กรรมการบริหาร บริษัทไทยชวน ซีฟู้ด กรุ๊ป จำกัด 138.นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ กรมการปกครอง 139.นางสาวอิสราภรณ์ ชัยนะกุล นักวิชาการภาษีชำนาญการ กระทรวงการคลัง 140.นายเอกวิศว์ พงศ์ธารินภัทร กก.ผจก.บริษัทบี กู๊ด เทสตี้ จำกัด

ครบถ้วนสำหรับผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 9.

คอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการ : อบรมผู้นำยุคใหม่
มุมข้าราชการ : อบรมผู้นำยุคใหม่ (2)
มุมข้าราชการ : อบรมผู้นำยุคใหม่ (3)

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12สถาบันพระปกเกล้าวิทยาลัยการเมืองการปกครองผู้นำระบอบประชาธิปไตยอบรมผู้นำยุคใหม่

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:38 น.