ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : ดร.วิษณุ เครืองาม เป็น ประธาน ก.พ.ร. ติดต่อกันอีกสมัย

ซี.12
7 ธ.ค. 2562 05:03 น.
SHARE

ตั้งแต่มี รัฐบาลใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการชุดหนึ่งคือ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. มากพอสมควร เพียงแต่ตัว ประธาน ก.พ.ร. ยังคงเป็นคนเดิมคือ ดร.วิษณุ เครืองาม ผู้รั้งตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้ว จึงเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็น ประธาน ก.พ.ร. ติดต่อกัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในตำแหน่ง รองประธาน ก.พ.ร. ซึ่งกำหนดว่าเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยรัฐบาลที่แล้วมี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธาน ก.พ.ร. แต่มารัฐบาลนี้มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวตำแหน่งเดียว นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ เทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรองประธาน ก.พ.ร.โดยอัตโนมัติ จะมอบหมายรัฐมนตรีอื่นใดไม่ได้....

ตั้งแต่มี รัฐบาลใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการชุดหนึ่งคือ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. มากพอสมควร เพียงแต่ตัว ประธาน ก.พ.ร. ยังคงเป็นคนเดิมคือ ดร.วิษณุ เครืองาม ผู้รั้งตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้ว จึงเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็น ประธาน ก.พ.ร. ติดต่อกัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในตำแหน่ง รองประธาน ก.พ.ร. ซึ่งกำหนดว่าเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยรัฐบาลที่แล้วมี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธาน ก.พ.ร. แต่มารัฐบาลนี้มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวตำแหน่งเดียว นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ เทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรองประธาน ก.พ.ร.โดยอัตโนมัติ จะมอบหมายรัฐมนตรีอื่นใดไม่ได้....

มาถึง กรรมการโดยตำแหน่ง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในฐานะผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เมื่อ ปลัดพัชราภรณ์ เกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ที่จะได้มาแทนควรจะเป็น นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แต่อาจจะยังไม่มีการมอบหมายมาอย่างเป็นทางการ ในผังกรรมการ ก.พ.ร.จึงยังโบ๋อยู่....

ข่าวแนะนำ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆจำนวน 9 คน มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยคือ นายจเด็จ อินสว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ ลาออกไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา ก็ได้ นายไมตรี อินทุสุต อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาแทน และต่อมา นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์กร ลาออกไปอีกราย ครม.มีมติตั้ง หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ.เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ แทนผู้ที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน กรรมการและเลขานุการคือ เลขาธิการ ก.พ.ร.โดยตำแหน่ง คนเก่าคือนายปกรณ์ นิลประพันธ์ ย้ายไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ได้ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.คนใหม่ เป็นกรรมการและเลขานุการแทน....

2 อธิบดีใหม่ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเป็นของกระทรวงคมนาคม คือ ทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และ สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง....

กระทรวงพาณิชย์ ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวง นายสุพพัต อ่องแสง-คุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวง และ นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส่วน กระทรวงวัฒนธรรม ได้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ราย คือ นางประนอม คลังทอง จากรองอธิบดีกรมศิลปากร นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี จากผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ นายประสพ เรียงเงิน จากผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม....

กระทรวงมหาดไทย รับสมัครตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา คือ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 2 อัตรา รองอธิบดีกรมการปกครอง 2 อัตรา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 2 อัตรา รองอธิบดีกรมที่ดิน 1 อัตรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 1 อัตรา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เอาไว้ปิดรับสมัครแล้วมีใครลงสนามบ้างจะนำมาแจ้งให้ทราบ....

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12วิษณุ เครืองามกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 05:38 น.