"สุริยะ" เจอ 2 ศาล 686 องค์กรจ่อฟ้อง

ข่าว

  "สุริยะ" เจอ 2 ศาล 686 องค์กรจ่อฟ้อง

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  3 ธ.ค. 2562 05:15 น.

  ศาลปกครอง อาญาทุจริต ฐานเป็นประธานจัดการเลื่อนแบนสารพิษ

  “สุริยะ” งานเข้า เครือข่าย 686 องค์กรองค์กรผู้บริโภค เตรียมฟ้อง “ศาลปกครอง-อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” พร้อมฟ้องคดีแบบกลุ่มให้กับผู้ที่ได้รับอันตรายจาก 3 สารพิษภายใน ธ.ค.นี้ เหตุมีผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีอันตราย 3 ชนิดถึง 110 ราย ยันรับไม่ได้กับการทำงานของรัฐบาลที่ไม่แถลงทางเลือกการกำจัดวัชพืชและไม่ประกาศนโยบายสนับสนุนอย่างชัดเจน ด้าน “มนัญญา” แจงวุฒิสภา ยันมติยกเลิกแบน 3 สารยังไร้ผล ยอมรับมึนปฏิบัติไม่ถูก ขณะที่ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชฯ รุดแจ้งความเอาผิด ผอ.ไบโอไทย ฐานหมิ่นประมาท โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

  ที่มูลนิธิชีววิถี อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค นำโดยนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี หรือ ไบโอไทย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ ในฐานะเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และ นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ตัวแทนเครือข่าย 686 องค์กร ร่วมกันแถลงข่าวเดินหน้าขับเคลื่อนการแบน 3 สารพิษหลังมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ล้มแบนไกลโฟเซต และเลื่อนแบนพาราควอตกับคลอร์ไพริฟอส

  นายวิฑูรย์กล่าวว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายแถลงผลการประชุมฯเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 โดยอ้างว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนการแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ออกไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย.2563 และยกเลิกการแบนไกลโฟเซต เป็นจำกัดการใช้แทน ซึ่งเหตุผลในการล้มมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 ที่มาจากข้ออ้างว่าไกลโฟเซตไม่เป็นอันตราย หลายประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกายังใช้อยู่ และมีผู้คัดค้านจำนวนมาก ยังไม่สามารถหาวิธีการทดแทนได้ ขัดต่อความตกลงในองค์การการค้าโลก เป็นต้นนั้น เครือข่ายฯเห็นว่ามติที่ยกเลิกการแบน ไกลโฟเซต เป็นมติที่ไม่ชอบ

  จากนั้น ผอ.มูลนิธิชีววิถีขยายความว่า ที่อ้างต้องทบทวนมติแบนสารเมื่อวันที่ 22 ต.ค.โดยระบุว่าไกลโฟเซตไม่เป็นอันตรายเพราะสหรัฐฯ และหลายประเทศยังใช้อยู่นั้น ขัดแย้งกับข้อวินิจฉัยของ IARC องค์การอนามัยโลก และคำตัดสินของศาลสหรัฐฯ ที่ให้บริษัทไบเออร์ต้องจ่ายค่าเสียหายและค่าปรับจำนวนมหาศาลแก่ผู้ใช้และแก่รัฐ โดยจำนวนคดีที่มีการฟ้องศาลแล้วมีมากกว่า 40,000 คดี ส่วนการอ้างว่าขัดต่อความตกลงในองค์กรการค้าโลกนั้น ก็ฟังไม่ขึ้น เนื่องจากในความตกลงสุขอนามัยและอนามัยพืช (SPS) มีบทยกเว้นในข้อ 6 อนุญาตให้ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วัน ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่กระทบต่อสุขภาพ ส่วนการอ้างว่ามีผู้คัดค้านจำนวนมาก ก็เป็นไปโดยมิชอบ เพราะกรมวิชาการเกษตรนำรายชื่อผู้คัดค้านจากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสารพิษกำจัดศัตรูพืช 17,527 รายชื่อมารวมด้วย และการกล่าวอ้างเรื่องผลกระทบการนำเข้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะถั่วเหลืองและข้าวสาลี จนส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น ก็ไม่เป็นความจริง เนื่องจากสามารถปรับค่าสารตกค้างการนำเข้า (Import Tolerance) ให้มีค่าต่ำสุดที่ไม่กระทบต่อการนำเข้าได้ รวมถึงข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเพียงพอและไม่มีวิธีการทดแทนนั้น กระทรวงเกษตรฯมีเวลากว่า 2 ปี 7 เดือน สำหรับดำเนินการแต่กลับไม่เสนอทางเลือกที่เป็นรูปธรรม ทั้งที่ในทางปฏิบัติและการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร พบว่าวิธีการควบคุมวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นแนวทางหลักของเกษตรส่วนใหญ่อยู่แล้ว

  นายวิฑูรย์กล่าวอีกว่า กระบวนการลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ก็เป็นการลงมติที่ไม่ชอบ เพราะรอบแรกแถลงว่าเป็นการลงมติเอกฉันท์ แต่ต่อมาอ้างว่าเป็นการลงมติจากเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการ ทำให้ รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ลาออกจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย เนื่องจากยืนยันว่าแบนสารตามมติเดิม และตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ก็แถลงยืนยันมติเดิมให้มีการแบน 3 สารนี้ ทั้งนี้ที่ผ่านมา การวินิจฉัยในกรณี 3 สาร ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันของคณะกรรมการ ได้ใช้วิธีการลงคะแนนตลอด 3 ครั้ง จึงเห็นว่ากระบวนการลงมติเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ดังนั้นเครือข่ายจึงมีข้อเสนอ 5 ข้อคือ 1.เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด 2.ฟ้องศาลปกครองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อนายสุริยะ ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมิชอบ 3.เริ่มตรวจสอบการตกค้างของ 3 สารพิษในสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่ใส่ใจและมีนโยบายคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 4.จะฟ้องคดีแบบกลุ่มให้กับผู้ที่ได้รับอันตรายจาก 3 สารพิษภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยความร่วมมือกับทีมทนายความที่ต่อสู้คดีให้กับนายดเวนย์ ลี จอห์นสัน ที่ชนะคดีไกลโฟเซตในสหรัฐอเมริกา และ 5.เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยดำเนินการตามมติและข้อเสนอของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

  นายวิฑูรย์กล่าวอีกว่า สำหรับการยื่นฟ้องศาลปกครองและศาลอาญานั้น จากการหารือ มีบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงมติเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ไม่เห็นด้วยกับคำแถลงของนายสุริยะ และเสนอจะให้ตีความ โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเครือข่ายจะรอให้มีการตีความก่อน แต่ระหว่างที่รอ จะรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการฟ้องไว้เลย กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าคำสั่งมีผล ก็จะฟ้องต่อศาลปกครองทันที และจะมีการฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย อย่างไรก็ตาม อีก 5-7 เดือนจะถึงฤดูเพาะปลูก รัฐบาลต้องแถลงมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน และเมื่อเห็นข้อเสนอในการประชุมกรรมการวัตถุอันตราย เครือข่ายรู้สึกรับไม่ได้กับการทำงานของรัฐบาลที่ไม่แถลงถึงทางเลือกการกำจัดวัชพืช รวมทั้งไม่ได้ประกาศนโยบายสนับสนุนอย่างชัดเจน

  ด้าน น.ส.สารี กล่าวถึงเงื่อนเวลาในการฟ้องคดีแบบกลุ่มว่าขณะนี้มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีจำนวน 110 ราย แต่ก็จะมีการรวบรวมเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีด้วย นอกจากนี้ขอประกาศว่าหากมีผู้บริโภคหรือเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบจากสารเคมีทั้ง 3 สาร สามารถมาร่วมฟ้องกับเครือข่ายได้ นอกจากนี้อยากเชิญชวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่คิดว่าตัวเองไม่ได้มีปัจจัยอื่นที่ทำให้ป่วยมาร่วมฟ้องในครั้งนี้ด้วย

  ส่วนที่รัฐสภา วันเดียวกัน มีการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณากระทู้ถามของ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ส.ว.เรื่องรัฐบาลมีแผนยกเลิกการใช้ 3 วัตถุอันตราย ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต อย่างไร และหากไม่มีการยกเลิก รัฐบาลมีข้อมูลเหตุผลใดรองรับ โดยมี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มาชี้แจงว่าการดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตรอยู่ใน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ขณะนี้ยังไม่ประกาศลงนามโดย รมว.อุตสาหกรรม ส่วนตัวไม่อาจคาดการณ์และนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตาม รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งคณะทำงาน โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เพื่อรองรับไว้แล้ว และจะเข้าไปดูแลเป็นพิเศษเรื่องการจำกัดการใช้

  น.ส.มนัญญา กล่าวอีกว่า การประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ยังไม่มีผลทางกฎหมาย จึงไม่อาจชี้แจงยืนยันเรื่องมติดังกล่าวได้ และการประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่มี รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมกล่าวขอบคุณ ส.ว. ที่ห่วงใยสุขภาพของประชาชน เนื่องจากสารเคมี 3 ชนิดนี้หลายประเทศได้ยกเลิกการใช้แล้ว เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรมีสิทธิได้รับสิทธิต่างๆ ที่กระทรวงเสนอให้ ดังนั้นจะเร่งรัดในเรื่องนี้

  อีกด้านหนึ่งเมื่อเวลา 14.00 น. ที่ สน.บางเขน นางจรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก เข้าพบ พ.ต.ท.สมพร สมตะ สว. (สอบสวน) สน.บางเขน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย ในฐานหมิ่นประมาทกล่าวหา นำออกความเท็จสู่สาธารณชนก่อให้เกิดความเสียหาย โดยนางจรรยาเปิดเผยว่านายวิฑูรย์ได้แชร์ข้อมูลทางสื่อโซเชียล โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสารเคมีพาราควอต ซึ่งนายวิฑูรย์ ได้ดัดแปลงข้อความ เป็นเหตุให้ตนเองและสมาคม ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ทางสมาคมจะเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับประชาชน ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล มีการค้นคว้า และไม่เคยไปพาดพิงไปถึงใคร และเราเป็นข้าราชการ เราไม่สามารถบิดเบือนข้อมูลได้ เราได้รับเงินเดือนจากประชาชน เสียภาษีอย่างถูกต้อง แต่ตัวท่านได้เงินมาจากไหนเสียภาษีถูกต้องหรือไม่

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  สาววอน หมอปลาช่วยถูกผีสิงร่างกว่า 1 ปี
  09:19

  สาววอน หมอปลาช่วยถูกผีสิงร่างกว่า 1 ปี

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวหน้า1สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจศาลปกครองศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจ่อฟ้องแบนสารพิษแบน 3 สารพิษ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15:30 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์