ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

ซี.1218 พ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

นอกจากผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ในสำนักงานจังหวัดต่างๆจำนวน 30 ราย ดังนี้

1.นายภูรเดช สวัสดิรมย์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม 2.นายรณชัย อังกูร รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี 3.นายวิริยะ เสมียนเพชร รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระนอง 4.น.ส.ศิริวัฒน์ โตวิจารณ์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

5.นายประกาศิต สาณะเสน รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี 6.นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจังหวัด 7.นายสามารถ นิภานันท์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 8.นายอาร์ม จินตนาดิลก รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน 9.นางละเอียด โรจนประทีป รักษาการ ผอ.กลุ่มงานช่วยอำนวยการกองกลาง 10.นางอรุณพร ภิรมย์ภักดี รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิจิตร

11.นายจักรพงษ์ ดีเลิศ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี 12.นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี 13.นางวิณัฐชินันทน์ เทพวัติ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 14.นางธัญลักษณ์ นันทมนตรี รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี 15.นายคนึง ทองเที่ยง รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

16.นายเกรียงไกร กลิ่นหอม รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17.น.ส.ปัทมา นฤภัย รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 18.นางพรรณี คนรู้ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 19. นายกฤติธี โสคำ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20.น.ส.พิกุล กตกุลธร รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสงขลา

21.นายชยพล สอนหาจักร์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น 22.นายณัฐพันธุ์ เกตุแก้ว รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพะเยา 23.น.ส.ภัทรนิษฐ์ คงอินทร์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดยะลา 24.นายธนสาห์ รามหนู รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดสตูล 25.นายศุภวัฒน์ โสวภาค รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

26.นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ 27.นายธีระ กรีโรจนีย์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28.น.ส.สยามล เพชรดี รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย 29.นายกิตติ ศิริปักมานนท์ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 30.นางพรพิมล ชิตเจริญ รักษาการ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด

ยังมีตำแหน่งในกลุ่มงานอื่นๆที่จะนำเสนอต่อไป.


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผอ.กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยข้าราชการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการมุมข้าราชการซี.12ราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้