กีฬา
100 year

"เฉลิมชัย" นำ กระทรวงเกษตรฯ ถวายราชสักการะ ร.9 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ไทยรัฐออนไลน์14 พ.ย. 2562 16:13 น.
SHARE

กระทรวงเกษตรฯ รวมใจถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 


วันที่ 14 พ.ย. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 พร้อมเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ส.ค. พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน
จนถึงปัจจุบัน

นับเป็นเวลา 64 ปีแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2498 โครงการพระราชดำริฝนหลวงจึงได้ถือกำเนิดขึ้น และสร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และมีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเทคนิคจากตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง จึงถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติอีกด้วย

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย. 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” ซึ่งนอกจากในวันนี้จะมีพิธีถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวงแล้ว ยังมีการแสดงนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวการสืบสานน้อมนำตำราฝนหลวงพระราชทานมาปฏิบัติการฝนหลวงในภารกิจต่างๆ เช่น แก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า การเติมน้ำในเขื่อน การบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ การรักษาการปฏิบัติการฝนหลวง ในความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการต่อยอดเทคโนโลยีฝนหลวงด้วยงานวิจัยโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงให้มากขึ้น ทันต่อสถานการณ์ และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ กองทัพอากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 100 ร้านค้า เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การสอนการตัดเย็บกระเป๋าผ้า สาธิตการแปรรูปอาหารจากปลา การทำพุดดิ้งไข่ การเสวนาความรู้ฝนหลวง และการแสดงดนตรีโฟล์คซองอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวงฝนหลวงเฉลิมชัย ศรีอ่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหลวง ร.9สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรสุรสีห์ กิตติมณฑลข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้