ข่าว
100 year

โปรดเกล้าฯ "ผบ.ทอ.-อภิชาติ" เป็น ส.ว. หลัง "ธีระเกียรติ" ลาออก

ไทยรัฐออนไลน์7 พ.ย. 2562 18:36 น.
SHARE

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.ทอ.-อภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา หลัง นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ลาออก และพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่ง

แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

๑. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
๒. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา

พระบรมราชโองการแต่งตั้ง ส.ว. คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งวุฒิสภาวุฒิสภาในหลวงมานัต วงษ์วาทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์อภิชาติ โตดิลกเวชช์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้