ไลฟ์สไตล์
100 year

"เศรษฐพงค์" จี้ “กสทช.” ประมูล 5G ขณะ "ฐากร" ชี้ เคาะประมูล ก.พ. 63

ไทยรัฐออนไลน์7 พ.ย. 2562 15:40 น.
SHARE

“เศรษฐพงค์” จี้ “กสทช.” ประมูล 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ปชช. แนะ เรียกคืนคลื่น 3.5GHz รับอุตสาหกรรม 4.0-เศรษฐกิจดิจิทัล เร่งจัดระเบียบนำสายสื่อสารลงใต้ดิน “ฐากร” ชี้ เคาะประมูล 5G ก.พ.63

วันที่ 7 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ

โดย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า กสทช. ประกาศเรื่องการประมูล 5G ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชอย่างมาก ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่การประมูลเพื่อนำเงินเข้ากระทรวงการคลังเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้น จึงจะเป็นความสำเร็จในการสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นจะต้องใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทำให้เกิดการจ้างงาน และเกิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ เพราะ 5G กำลังจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นระบบโรโบติก ดังนั้น กสทช.จะต้องพยายามเรียกคืนคลื่น 3.5 GHz จากไทยคม 5 โดยต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนด้วย ในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องการนำสายสื่อสารลงดิน ขอให้มีการดำเนินการต่อไปในเมืองใหญ่ๆ ด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน นอกจากนี้ กสทช.จะต้องเตรียมงบประมาณเพื่อไปจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะต้องมองการณ์ไกลไป 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งเรื่องการควบคุมคลื่นความถี่ และการตรวจสอบความแรงของคลื่นความถี่ที่มีความแรงเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชน เนื่องจากในอนาคตการตรวจสอบความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงการโจมตีไซเบอร์จะเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมาเพราะการมารของ 5G ขณะที่การคุมครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพของ กสทช. เนื่องจากเทคโนโลยีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาจทำให้ กสทช.มีความโบราณไปทันที หากไม่การกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ตนขอเสอนแนะให้ กสทช.ได้เตรียมกองทุนที่นำไปจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ซึ่งต้องการอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีความทันสมัยมากกว่าที่ กสทช.มีในวันนี้

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า อีกเรื่อง คือ การใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ผ่านมา อาจมีปัญหาจากคนที่มองเข้ามาว่า การเงินกองทุนนี้อาจเกิดประโยชน์แต่ กสทช.เอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนฯดังกล่าวมีความชัดเจน คือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งกองทุนนี้ได้เงินจากค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เราควรนำเอาค่าธรรมเนียมที่เก็บมาได้คืนประโยชน์กับประชาชนในเรื่องความปลอดภัย เรื่องประโยชน์สาธารณะ โดย กสทช.ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้การใช้งบประมาณมีความอ่อนตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การที่ กสทช.อนุมัติโครงการล่าช้าไป 1-2 ปี ก็ทำให้โครงการนั้นๆ มีความโบราณแล้ว ไม่ทันสมัยที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน

“กสทช. ต้องบริการจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นกองทุนลักษณะแอคทีฟ เพื่อนำออกไปสร้างเทคโนโลยีให้เกิดการจ้างงาน คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เชื่อว่า กสทช.ทราบดีทั้งหมด และทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว แต่อนาคตเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แน่นอน กสทช.จึงไม่สามารถดำเนินการแบบเดิมได้อีกต่อไป ผลขอแสดงความห่วงใยไว้ ณ ที่นี้ เพื่อ กสทช.ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า เรื่องการประมูล 5G จะได้มีการนำเข้าที่ประชุม กสทช. และจะมีการเคาะประมูลในวันที่ 16 ก.พ. 63 จากนั้นเดือนมีนาคม 63 จะมีการติดตั้งสถานี ในเดือนสิงหาคมจะเปิดให้บริการในพื้นที่ EEC ก่อน และจะพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป สำหรับเรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ยืนยันว่า กสทช.ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยพื้นที่ที่มีท่อใต้ดินของทีโอทีอยู่แล้ว เราได้นำลงดินหมดแล้ว เห็นได้จากถนนพหลโยธินที่เราได้ทำเสร็จแล้ว แต่ปัญหาที่พบคือเวลาจะนำสายสื่อสารลงดินจะต้องให้ผู้ประกอบการมาชี้สายของตัวเอง เพราะถ้าหากมีการตัดสายผิด อาจจะกระทบต่อการใช้บริการของประชาชนได้ เราได้ประสานไปยัง กทม.-สตช. และผู้ประกอบการ ให้มาชี้จุดสายสื่อสารของตัวเอง อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอีเอสได้อนุมัติให้ กทม.ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายในกรุงเทพฯ ทั้งหมดต่อจากทีโอที

"ดังนั้นต่อจากนี้ไปจะเป็นระยะที่ กสทช.จะเป็นผู้ดำเนินการ โดย กทม.กำหนดว่า ดำเนินการทั้งหมด 2,400 กิโลเมตร ได้เสร็จสิ้นใน 2 ปี แต่ในตรอกซอกซอยนั้น เนื่องจากพื้นที่แคบ ไม่สามารถขุดเจาะเพื่อนำสายลงดินได้ เราจะดำเนินการจัดระเบียบสายเพื่อให้เกิดความสวยงามแทน ส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าบริการมือถือ หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ กสทช.กังวลคือ การขยายโครงข่างออกไปในขณะนี้ ที่คลื่นความถี่ขยับเข้าไปใกล้บ้านเรือนประชาชนมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชแน่นอน เบื้องต้นเราจะติดตามว่าคลื่นที่ปล่อยออกมานั้นสอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้หรือไม่" เลขา กสทช. กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณประมูล 5Gคลื่น 3.5GHzอุตสาหกรรม 4.0-เศรษฐกิจดิจิทัลกสทช.ฐากร ตัณฑสิทธิ์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13:34 น.