ข่าว
100 year

สภาฯ ลงคะแนนลับ เห็นชอบ “ปกรณ์ นิลประพันธ์” นั่งเลขา คกก.กฤษฎีกาคนใหม่

ไทยรัฐออนไลน์6 พ.ย. 2562 18:51 น.
SHARE

“วิษณุ” เสนอชื่อ “ปกรณ์ นิลประพันธ์” เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่ ส.ส.ลงคะแนนลับในที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ 337 เสียง 

วันที่ 6 พ.ย. 2562 ภายหลัง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ต่อมาในเวลา 16.45 น. เป็นวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอชื่อในที่ประชุม เนื่องจาก น.ส.จารุวรรณ เองตระกูล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เกษียณอายุไปเมื่อ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา

ต่อมาวันที่ 1 ต.ค. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเสนอแต่งตั้ง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่ แต่เรื่องนี้ไม่สามารถนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดังกรณีข้าราชการประจำตำแหน่งอื่นทั่วไป เพราะตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษว่า เมื่อจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนนำความกราบบังคมทูลจะต้องชื่อมาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป โดยเป็นการลงคะแนนลับ และมี 6 คนเป็นกรรมการตรวจสอบนับคะแนน

จากนั้น นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ต่อจาก นายชวน โดยเมื่อ ส.ส.ลงมติในบัตรแล้ว เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรขานรายชื่อ ส.ส.ตามลำดับ เพื่อหย่อนบัตรในกล่อง ภายหลังเจ้าหน้าที่นับคะแนนมีผลดังนี้ เห็นชอบ 337 เสียง ไม่เห็นชอบ 74 เสียง งดออกเสียง 24 เสียง และบัตรเสีย 8 เสียง.

(ภาพจากเฟซบุ๊ก กพร OPDC)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาข่าวเด่นวิษณุ เครืองามปกรณ์ นิลประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่มอนิเตอร์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้