ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : ใครเข้า ส.นบส.12

ซี.124 พ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

ข้าราชการกลุ่มต่อมาที่ต้นสังกัดส่งตัวมาเข้าโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 นั้น

ทั้งหมดมีมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคือ

ข่าวแนะนำ

30.นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 31.นายสมชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 32.นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 33.นายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 34.นายกิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 35.นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว 36.นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผอ.กองพัสดุ กรมชลประทาน 37.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผอ.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 38.นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ผอ.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 39.นายพงศ์ศักดิ์ ณ นคร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กรมชลประทาน 40.นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล กรมชลประทาน

41.นายวีระ เพ็งทอง ผอ.โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 42.นายนิพนธ์ ฟูศรี ผอ.โครงการชลประทานชลบุรี 43.นายสมหวัง ปานสุขสาร ผอ.โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 44.นายจักรริน ประเสริฐสุวรรณ ผอ.โครงการก่อสร้าง กรมชลประทาน 45.นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น 46.นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผอ.โครงการชลประทานอุทัยธานี 47.นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง กรมชลประทาน 48.นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง กรมชลประทาน 49.นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 50.นายถาวร ทันใจ ผอ.กองตรวจการประมง 51.นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 52.นายชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 53.นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 54.นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 55.นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 56.นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 57.นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 58.นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 59.นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผอ.กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 60.นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่

61.นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 62.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน 63.นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 64.นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สำนักงานส่งเสริมงานและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร 65.นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง 66.นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม 67.นายดนัย ปัญจวิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 68.นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 69.นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 70.นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่

ส.นบส.12 ของกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงอื่นๆยังมีต่อ โดยหลักสูตรนี้มีวิชาที่ทันสมัยและน่าสนใจมากคือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ‘การตัดสินใจเชิงคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร (Leader and Ethical Decision Making)’.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส.นบส.หลักสูตรนักบริหารระดับสูงนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 18:49 น.