บิ๊กตู่ ร่วมเวทีสุดยอดผู้นำธุรกิจอาเซียน หวังสร้างโอกาสรัฐบาล-ภาคธุรกิจ

ข่าว

  บิ๊กตู่ ร่วมเวทีสุดยอดผู้นำธุรกิจอาเซียน หวังสร้างโอกาสรัฐบาล-ภาคธุรกิจ

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 พ.ย. 2562 18:20 น.

  บิ๊กตู่” ร่วมเวทีสุดยอดผู้นำธุรกิจอาเซียน หวังสร้างโอกาสรัฐบาล ภาคธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กำหนดเป้าหมายเดียวกันก้าวสู่ยุคดิจิทัล ที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ประชาชนและประเทศไทย

  วันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธาน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.2562 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ (2 พ.ย.) โดยในช่วงการประชุมที่เกี่ยวข้องนั้น เริ่มที่การประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจ ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ที่ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

  ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวเปิดเวทีดังกล่าว ว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน ASEAN Business and Investment 2019 ซึ่งสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) รวมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นในวันนี้ โดยในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียน ยังเป็นปีที่ภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะองค์กรชั้นนำได้จัดเวทีเสวนาระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อหลัก “สร้างพลังอาเซียน 4.0” เพื่อติดอาวุธทางปัญญา และปูแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในยุค 4.0 ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรมเป็นตัวช่วยยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาคของประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน

  นายกฯ กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยและภาคธุรกิจได้ดำเนินการร่วมกันในหลายด้าน 1. มิติด้านความมั่นคง รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2. มิติด้านเศรษฐกิจ การลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public and private partnership or PPP) มีการร่วมทุนขนาดใหญ่ในโครงการ Eastern Economy Corridor (EEC) หลายโครงการ 3. มิติด้านสังคม การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นปัจจัยเร่งให้ประเทศไทยต้องปรับตัวด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามารองรับสังคมรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกประเทศจะต้องเตรียมความพร้อม โดยการติดต่อผ่านดิจิทัลจำเป็นต้องใช้เครือข่ายการประกอบธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ภาครัฐจึงต้องช่วยสนับสนุน นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือระดับภูมิภาคได้แก่ ACMECS RCEP และ GMS ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจึงมีความสำคัญมากในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพบปะหารือนำเสนอข้อคิดเห็นในเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้ภาครัฐได้นำมาพิจารณาปรับใช้กับยุทธศาสตร์ นายกรัฐมนตรีหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นในหลายเรื่อง และจะเป็นเครื่องมือนำเสนอพัฒนาการในระบบการค้าและการลงทุนของโลก รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะในการวางยุทธศาสตร์และแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความพร้อมให้อาเซียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  นายกฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดเป้าหมายไปด้วยกัน หากกำหนดเป้าหมายไปคนละอันสองอันมันไปไม่ได้หรอก การทำเพื่อส่วนรวม แต่ในส่วนของธุรกิจก็เป็นเรื่องธุรกิจในการแข่งขันกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องมีส่วนร่วม ประเด็นที่สำคัญเราทำเพื่ออะไร เพื่อประชาชนของเราใช่ไหม เมื่อประชาชนได้ประโยชน์ ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ ธุรกิจเราก็เจริญเติบโต สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือการประกอบการธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งวันนี้ก็มีการปฏิบัติในหลายๆ ประเทศแล้ว คือการต้องเคารพ เยียวยา มีหลักการ และในเรื่องการประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอ หากทุกคนทำความเข้าใจไปด้วยกัน เพื่อจะได้เรียนรู้ว่ารัฐบาลเดินหน้าไปอย่างไร รัฐบาลก็จะเรียนรู้จากภาคธุรกิจและภาคเอกชน ว่าจะเดินหน้าอย่างไร และนำมาปรับให้เดินหน้าไปด้วยกัน เราไม่สามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เพียงลำพังแต่ผู้เดียว ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเสริมสร้างอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง และก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป

  ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ ได้พูดคุยหารือกับนาย นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับแนวทางองค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย SDGs ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ไทยยินดีมีส่วนร่วมในกรอบสหประชาชาติมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมกล่าวชื่นชมประเทศไทย ที่ผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเลขาธิการสหประชาชาติ ยังอวยพรให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้

  อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ ยังได้หารือทวิภาคี กับ ตุนด๊อกเตอร์มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ซึ่ง 2 ประเทศย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการพูดคุยสันติวิธี พร้อมย้ำว่า ดินแดนภาคใต้จะแบ่งแยกไม่ได้ และดูแลเรื่องการค้าเพิ่มการนำเข้า-ส่งออก เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้

  จากนั้น นายกรัฐมนตรี ไปเดินชมนิทรรศการของภาคเอกชน ซึ่งระหว่างแวะเยี่ยมชมบูธของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งผ่านการแปลงสภาพแล้ว อาทิ กระดาษ พลาสติก นายกฯ ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดของกระเป๋าดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า น่าจะมีการรณรงค์ให้คนใช้กระเป๋าแบบนี้กันมากๆ เพราะมีราคาไม่แพง และยังช่วยส่งเสริมการนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ อีกทั้ง นายกฯ ได้ทดลองใช้งานบริการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ (Palm Vein) ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่บูธธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนจะเดินไปชมนิทรรศการ “อาเซียน สไตล์” ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงผลงานสินค้านวัตกรรม สินค้าที่มีการออกแบบดี สินค้าศิลปหัตถกรรมจากภูมิภาคต่างๆ ของไทย สินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ นายกฯ กล่าวกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ระหว่างชมนิทรรศการ ว่า ประเทศไทยเราต้องให้ความสำคัญกับสินค้าจากถิ่นกำเนิด (จีไอ) ให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งนายจุรินทร์ยืนยันกับนายกรัฐมนตรี ว่ากระทรวงพาณิชย์ถือเป็นนโยบายหลัก และได้ประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกับพาณิชย์จังหวัดให้คัดเลือกสินค้าพร้อมกับจัดโมบายเพื่อให้ความรู้ด้านนี้

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนประยุทธ์ จันทร์โอชาบิ๊กตู่ประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนพลังอาเซียน 4.0ไทยแลนด์ 4.0ข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:38 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์