ข่าว
100 year

วันรักต้นไม้ของชาติ รมว.ทส. ชวนคนไทยดูแล-ปลูกต้นไม้ สู่ 100 ล้านต้น

ไทยรัฐออนไลน์21 ต.ค. 2562 18:40 น.
SHARE

รมว.ทส. ชวนคนไทยร่วมดูแล บำรุง รักษา และปลูกต้นไม้ เพิ่มเป้าหมายตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งต่อป่าไม้ให้แก่ลูกหลานไทยในอนาค

วันที่ 21 ต.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่องาน "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบกล้าไม้ให้แก่หน่วยงาน จำนวน 10 หน่วยงาน มอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ที่ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการฯ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้ลงทะเบียนในลำดับที่ 101, 010 ได้แก่ นางสาวพัสวี อยู่แก้ว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี และผู้ที่ลงทะเบียนปลูกต้นไม้เป็นต้นที่ 10 ล้าน ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำและจังหวัดน่าน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูก และต้นพะยูง ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก

โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เหล่าดาราศิลปินนักแสดง นักเรียน และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ในโอกาสนี้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้ กับเจ้าหน้าที่ สมาชิกจิตอาสา และประชาชน ที่มาร่วมงานพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบำรุงรักษาและปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ภายหลังประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ครบ 10 ล้านต้น โดยยอดการปลูกต้นไม้ (มิ.ย.-ก.ย.62) ได้ทะลุไปถึง 12 ล้านต้น จึงได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้มุ่งสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ส่งต่อป่าไม้ให้แก่ลูกหลานไทยในอนาคตในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป

การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องด้วย ครม. มีมติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให้วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต ดังจะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ ที่โปรดการปลูกต้นไม้ และดูแล บำรุงรักษา ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด นับเป็นแบบอย่างให้กับพสกนิกรในด้านการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงฤดูฝน ตามที่อยู่อาศัยและสถานที่ต่างๆ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ที่เปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมาสถิติจากผู้ที่ร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ มากกว่า 10 ล้านต้น กรมป่าไม้จึงมีเป้าหมายรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังให้บริการแจกกล้าไม้ จำนวน 5,000 ต้น อาทิ นายาง พะยูง ต้นสัก เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนในท้องที่ต่างจังหวัด สามารถขอรับกล้าไม้คุณภาพดี ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292 ต่อ 5551 ได้อีกช่องทางหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วราวุธ ศิลปอาชาวันปลูกต้นไม้ชาติรมว.ทส.รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินทส.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้