ข่าว
100 year

คนประเมินอภิปรายงบ ให้ฝ่ายค้าน 6.94 คะแนน จากเต็ม 10 รัฐบาล 5.11 คะแนน

ไทยรัฐออนไลน์20 ต.ค. 2562 13:38 น.
SHARE

คนส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจฝ่ายค้านและรัฐบาล อภิปรายงบปี 63 ได้ดีตรงประเด็น ให้คะแนนฝ่ายค้าน 6.94 คะแนน ส่วนฝ่ายรัฐบาล ได้ 5.11 คะแนน จากเต็ม 10

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน โดยอันดับ 1 คนคิดว่าได้ทำให้รู้ว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้อะไรบ้าง รู้ข้อมูลมากขึ้น 43.68% อันดับ 2 งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการพัฒนาบ้านเมือง 38.70% และอันดับ 3 ไม่ค่อยมีสีสัน ไม่น่าสนใจ รัฐบาลมีเสียงมากกว่า 18.77%

ส่วนภาพรวมความพึงพอใจต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 พบว่า อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 36.07% เพราะทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ดี ตรงประเด็น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมือง ฯลฯ อันดับ 2 ไม่ค่อยพึงพอใจ 33.02% เพราะผู้อภิปรายบางท่านยังพูดในรูปแบบเดิมๆ พูดนอกเรื่อง ไม่ตรงประเด็น รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน ฯลฯ อันดับ 3 ไม่พึงพอใจเลย 23.42% เพราะประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา ฟังอภิปรายไม่ต่อเนื่อง เหตุผลของการนำงบประมาณไปใช้ในด้านต่างๆ ฟังไม่ขึ้น ฯลฯ และอันดับ 4 พึงพอใจมาก 7.49% เพราะเป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมา ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้น ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี ฯลฯ

ขณะที่ประชาชน “สมหวัง/พอใจ” พบว่าอันดับ 1 ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี นำเสนอข้อมูลชัดเจน 52.10% อันดับ 2 การจัดสรรเวลา เป็นระเบียบมากขึ้น 32.93% อันดับ 3 ได้รู้และเข้าใจเรื่องงบประมาณมากขึ้น 23.35% ส่วนสิ่ง “ผิดหวัง/ไม่พอใจ” พบว่า อันดับ 1 รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น 43.40% อันดับ 2 การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง 37.26% อันดับ 3 พูดนอกเรื่อง ประท้วงบ่อย ไม่สำรวม 21.70%

อย่างไรก็ตาม หากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการอภิปรายของฝ่ายค้าน 6.94 คะแนน ส่วนฝ่ายรัฐบาล 5.11 คะแนน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ หากมีการอภิปรายในครั้งต่อไป อันดับ 1 ควรมีตัวเลขแสดงงบประมาณที่ชัดเจน มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย 48.94% อันดับ 2 จัดสรรเวลาและเนื้อหาให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่พูดซ้ำซ้อนกัน 34.04% และอันดับ 3 มีภาพเก็บตก บรรยากาศเบื้องหลัง ภาพการทำงานของ ส.ส. 27.66%

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อภิปรายงบฝ่ายค้านอภิปรายงบปี 63ข้อมูลงบประมาณร่างพ.ร.บ.งบประมาณให้คะแนนฝ่ายค้านงบประมาณข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้