ข่าว
100 year

ส.ส.สุโขทัย หนุนร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 เชื่อจัดสรรเป็นธรรม พัฒนาประเทศ

ไทยรัฐออนไลน์18 ต.ค. 2562 14:06 น.
SHARE

"พรรณสิริ กุลนาถศิริ" ส.ส.สุโขทัย พลังประชารัฐ หนุนร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 มั่นใจรัฐจัดสรรงบเป็นธรรม-ทั่วถึง สนองนโยบายปฏิรูป ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวอภิปรายว่า การนำเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.2563 เสนอและแสดงความเห็นประเด็นงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3 ประการ คือ 1.นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณ 2.กรอบงบประมาณของ อปท.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 3.ฐานะที่หน่วยรับงบประมาณของ อปท. โดยประการแรก นโยบายและแนวดำเนินการของรัฐบาล โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงเจตนารมณ์และสะท้อนในการจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบงบประมาณ ที่สนองนโยบายการปฏิรูปประเทศ สิ่งสำคัญของ อปท.คือคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย นั่นคือสัญญา ในฐานะ ส.ส.ช่วยกำกับติดตามและประเมินประสิทธิผล ที่เกิดจากการใช้งบประมาณนี่คือความจริงใจที่ชัดเจน 2.อปท.ระบุว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นเสริมศักยภาพทางการคลัง ลดความเหลื่อมล้ำทางการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และสำคัญยิ่งคือดำเนินการเพื่อให้มีประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดว่าเป็นสัญญาที่จะได้กำกับติดตามและประเมินในบทบาทที่เหมาะสม โดยกรอบงบประมาณรัฐบาลแสดงความจริงใจในงบ อปท.เชื่อม้่นและชัดเจน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 29.5 ไม่มีเฉพาะสมัยปัจจุบัน แต่มีมานานแล้ว ภายใต้ขีดจำกัดการกีดกันทางการค้า หรือเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ตรึงให้ไว้ไม่น้อยกว่าเดิม โดยงบประมาณท่ีจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือ ร้อยละ 7.1 คือ 8.4 แสนล้านบาท ส่วนการจัดภาษีให้ อปท.จัดสรรก่อนรายได้สุทธิของงบประมาณ คือ ให้กับ อบจ.ทั่วประเทศ 1.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.1 ให้ อปท.ภาพรวม 1.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 คิดว่านี่คือความจริงใจและจริงจัง ที่แสดงตัวเลขที่ชัดเจน 

นางพรรณศิริ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดสรรงบอุดหนุนนั้น ได้จัดไว้ในกรอบงบประมาณที่ลงไปในหน่วยงบประมาณ 33 รายการ รายการงบประมาณที่ 15 ของกระทรวงมหาดไทย อุดหนุนไปยัง อบต.และเทศบาล จำนวน 2.5 แสนล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงบประมาณ ส่วน กทม.มีงบประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท เป็นการรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีบริหารงบประมาณรูปแบบใหม่ คือ การเรียนรู้อีกขั้นตอนที่ อปท.จะประสานกับสำนักงบประมาณโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ในระยะเริ่มต้นต้องอาศัยการเรียนรู้ ทั้งนี้งบ อปท.จำนวนไม่น้อยที่ระบุในแผนงบประมาณรูปแบบพิเศษ 15 แผนงาน ในแผนงานที่ 12 ระบุถึงการบูรณาการพื้นที่ระดับภาค มีงบประมาณ 1.5 พันล้านบาท ถือว่ารัฐบาลแสดงตัวเลขด้วยความจริงจังและจริงใจ

นางพรรณศิริ กล่าวต่อว่า และ 3.ข้อสังเกตในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เพราะเคยดำรงตำแหน่งนายก อบจ.รวมทั้งการบริหารงบประมาณตามกฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ระบุถึงอำนาจและหน้าที่ของ อบจ.ใน 29 ประการ มุ่งเน้นสิ่งสำคัญคือการจัดการศึกษาที่ระบุไว้ในการบูรณาการเชิงพื้นที่ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเกิดขึ้น ขณะนี้ติดตาม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทับเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน-นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมดิจิทัล เพื่อชุมชนและมุ่งเน้นรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่น้อย ส่วนของสาธารณสุขเป็นภาระสำคัญของ อปท.มีระเบียบอุดหนุนต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ คือ ร้อยละ 10 สามารถทำได้เพื่อการสาธารณสุข ผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อบูรณาการการทำงานในพื้นที่ ทั้งนี้ปี 2554 ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ มีนโยบายและปรับเปลี่ยนให้เกิด รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล จากเดิมเป็นสถานีอนามัย

"ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ โดยมี อสม.ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งงบประมาณเพื่อ อสม.ทำไมไม่ตั้งไว้ที่กระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่สนใจคำตอบเพราะมองว่างบประมาณแผ่นดิน ไม่ว่าอยู่ตรงไหน เงินของ อสม.ที่อยู่กับ อปท.เพราะการศึกษาและสุขภาวะอยู่ในชีวิตคนทุกคน เมื่อดิฉันเป็นนายก อบจ.โอนเงินให้กับ สธ.จังหวัด งบจะอยู่ตรงไหนก็ได้ เพื่อให้การบูรณาการงานทำได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้หลายภารกิจที่จะเกิดขึ้นได้จากการบูรณาการในพื้นที่ มั่นใจว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเทศ สมควรได้รับความเห็นชอบ และในทุกขั้นตอน ส.ส.คือผู้ตรวจสอบ กำกับและติดตามการใช้งบประมาณต่อไป" นางพรรณสิริ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ฯปี 63ข่าวเด่นอภิปรายงบประมาณพรรณสิริ กุลนาถศิริข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้