กีฬา
100 year

กอ.รมน. สนองพระราชดำริ "พัฒนาพื้นที่บึงมักกะสัน" แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

ไทยรัฐออนไลน์16 ต.ค. 2562 19:13 น.
SHARE

"กอ.รมน." ร่วมสืบสานบูรณาการ "พัฒนาพื้นที่บึงมักกะสัน" โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการกำจัดน้ำเน่าเสียได้อย่างเป็นระบบ


เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า การประชุม กอ.รมน. ครั้งที่ 10/2562 โดยมี ผบ.หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุม ได้สั่งการให้ กอ.รมน. ร่วมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “พัฒนาพื้นที่บึงมักกะสัน” การพัฒนาพื้นที่บึงมักกะสัน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 โครงการหนึ่ง ที่ช่วยแก้ปัญหาการกำจัดน้ำเน่าเสียได้อย่างเป็นระบบ

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า โดยทรงมีพระราชดำรัส เปรียบว่า “ที่นี่เราถือว่าเป็นไตกำจัดสิ่งสกปรกและโรค” การดำเนินการสืบสาน สานต่อโครงการดังกล่าว กอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4(ศปป.4) รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในห้วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและกำหนดกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยที่ประชุมฯได้มีมติให้กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบรอบบึงมักกะสัน โดยได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ร่วมสำรวจแนวเขตที่ดินที่อยู่ในความดูแล และบริหารจัดการให้ชัดเจน ส่วนของกทม. และมอบให้สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการสำรวจจำนวนบ้านเรือนและจำนวนประชากรของชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

โฆษก กอ.รมน. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้ร่วมกันร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บึงมักกะสัน ซึ่งมีการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง, มิติด้านการพัฒนาชุมชนริมคลอง, มิติด้านการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม และมิติด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีเป้าประสงค์ให้เป็นบึงมักกะสันเป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท และเขตราชเทวี ทำหน้าที่เป็นพื้นที่รับน้ำชั่วคราวหรือแก้มลิง เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

"การพัฒนาพื้นที่บึงมักกะสันยังต้องประสบปัญหามีผู้บุกรุก จำนวน 279 ครัวเรือน หากมีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้ว ขั้นตอนต่อไป กอ.รมน. จะเข้าร่วมดำเนินการพบปะพูดคุย สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้บุกรุกพื้นที่ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ" พล.ต.ธนาธิป กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.บึงมักกะสันกำจัดน้ำเน่าเสียโครงการพระราชดำริพัฒนาบึงมักกะสันข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้