ข่าว
100 year

ผู้แทนนายกฯ วางพวงมาลา กล่าวสดุดี-รำลึกผู้เสียสละเหตุการณ์ “14 ตุลา”

ไทยรัฐออนไลน์14 ต.ค. 2562 17:20 น.
SHARE

“ณัฏฐชัย” เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละในเหตุการณ์ 14 ตุลา พร้อมกล่าวสดุดี

วันที่ 14 ต.ค. 2562 นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ร่วมงานรำลึก 14 ตุลา ประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 2516 (แยกคอกวัว) โดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองไทย ผู้แทนพรรคการเมือง นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประมาณ 100 คน โดยการจัดงานรำลึก 14 ตุลา ครั้งนี้ จัดขึ้นในวาระครบรอบ 46 ปีของเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย เป็นวันสะท้อนเจตนารมณ์และแสดงพลังของนิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่เราจะพัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โอกาสนี้ ผู้แทนนายกรัฐมนตรีได้วางพวงมาลาในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละในเหตุการณ์ 14 ตุลา และได้กล่าวสดุดี โดยมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า “เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดพัฒนาการของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรระลึกถึงและนำบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาเสริมสร้างให้การเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ” นอกจากนี้ ยังมีประชาชนมาร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์ 14 ตุลา และยังมีกิจกรรมการปาฐกถา การเสวนาทางการเมืองตลอดทั้งวัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

14 ตุลาเหตุการณ์ 14 ตุลา14 ตุลา 16อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้