ข่าว
100 year

ทส.รับนโยบาย "บิ๊กป้อม" เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน ภาคเหนือ ปี 63

ไทยรัฐออนไลน์10 ต.ค. 2562 19:24 น.
SHARE

ทส.รับนโยบาย จาก "บิ๊กป้อม" เร่งบูรณาการ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 63 “ลดจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่ป่า ต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี”

วันที่ 10 ต.ค. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย จากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดังนี้

1. ลดจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่ป่าให้เป็นศูนย์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 63

2. ระดมสรรพกำลังอุปกรณ์ เครื่องมือ จากนอกพื้นที่ มาสนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่า

3. ให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

ทั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว หยุดการเผาและควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดปี 2563 สร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูล ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเชิงวิชาการที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน และสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่

นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมในพิธีปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี บริเวณลานหน้าศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ โดยขบวนคาราวาน ประกอบด้วย รถและเจ้าหน้าจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมกันกว่า 100 คัน เพื่อเดินทางไปเตรียมความพร้อมใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ลำพูน ตาก และจังหวัดลำปาง
 อนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีแนวทางแก้ปัญหาใน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤติ มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกําเนิด) (การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น (ปี 2562 - 2564) และระยะยาว (ปี 2565-2567) และมาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ (การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น (ปี 2562-2564) และระยะยาว (ปี 2565-2567) ทั้งนี้ แผนดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทส.วราวุธ ศิลปอาชาหมอกควันในภาคเหนือ ปี 63บิ๊กป้อมประวิตร วงษ์สุวรรณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมHotspotข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้