ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ทส. ครบ 17 ปี เดินหน้า ฟื้นฟู อนุรักษ์ รักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

  ไทยรัฐออนไลน์4 ต.ค. 2562 12:10 น.
  SHARE

  กระทรวงทส.ครบรอบ 17 ปี เดินหน้าฟื้นฟู อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีสักการะ พระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้น ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี

  ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี ในปีนี้ การปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้อง  และให้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านทรัพยากรน้ำ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ รวมทั้งการขุดเจาะน้ำบาดาลและการเติมน้ำใต้ดินในฤดูน้ำหลาก เพื่ออุปโภค บริโภค

  2. ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วม และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก การนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM2.5 PM10 รวมทั้ง พัฒนาการดำเนินงานด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA/EHIA

  3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งผืนป่า สัตว์ป่า ท้องทะเล การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เน้นการทำงานแบบบูรณาและการมีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  และ 4. ด้านการบริหารจัดการ เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อีกทั้งให้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง ดูแล รักษา ทรัพยากรป่าไม้ ท้องทะเล และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการทำงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกัน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงทส.ทส.ครบรอบ 17 ปีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวราวุธ ศิลปอาชารมว.ทส.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีรักษาทรัพยากรธรรมชาติข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 17:24 น.