ข่าว
100 year

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ “กร ทัพพะรังสี” เด็ดขาด

ไทยรัฐออนไลน์2 ต.ค. 2562 18:19 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “กร ทัพพะรังสี” หลังศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งเมื่อ 11 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา

วันที่ 2 ต.ค. 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วย นายธงชัย ลํ่าซํา โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายกร ทัพพะรังสี จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคล ผู้เป็นหนี้ ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เบญจา สุภานนท์ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กร ทัพพะรังสีพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กร ทัพพะรังสีศาลล้มละลายกลางพระราชบัญญัติล้มละลาย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้