ไลฟ์สไตล์
100 year

อธิบดีที่มาใหม่

ซี.12
3 ต.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

(ภาพ) นายธนาคม จงจิระ


เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งอธิบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเป็นจำนวนมากทำให้ข้าราชการ ในหลายๆกรมต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้อนรับอธิบดีใหม่กันเป็นแถว

ข่าวแนะนำ

คำว่า อธิบดีใหม่ ในที่นี้มิได้หมายถึงอธิบดีที่มาจากรองอธิบดีและเพิ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีเป็นครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงคนที่เป็นอธิบดีอยู่แล้วและมีคำสั่งให้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมอื่นซึ่งก็เป็นอธิบดีใหม่ของกรมนั้นๆ

ที่ กระทรวงมหาดไทย มีปรากฏการณ์โยกย้ายยกกระทรวงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีกรมในสังกัด 7 กรมก็มีการเปลี่ยนตัวอธิบดีใหม่หมดทั้ง 7 กรม

กรมสำคัญคือ กรมการปกครอง นั้นอธิบดีเก่าเกษียณอายุ ก็เอารองปลัดกระทรวงอันได้แก่ นายธนาคม จงจิระ ลงมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง

ส่วนอธิบดีที่เหลืออีก 5 กรมนั้นมีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันใหม่หมดคือ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิสิต จันทรสมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไปเป็นอธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ว่ากันว่าอธิบดีที่มีปัญหาถึงขนาดต้องย้ายออกจากกรมเดิมนั้นมีเพียงรายเดียวแต่ทำเอาอธิบดีกรมอื่นๆต้องพลอยวุ่นวายเปลี่ยนตำแหน่งกันให้วุ่นไปหมด แถมบางกรมตัวอธิบดีกำลังโชว์ฟอร์มที่เข้าท่าในเนื้องานที่มีความชำนาญก็ต้องมาย้ายออกไปเสียนี่

สำหรับ 2 อธิบดีที่สลับกรมกันคือ อธิบดีมณฑล แห่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อธิบดีชยพล แห่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สลับไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นก็เพราะว่า อธิบดีมณฑล อยู่ที่กรมโยธาฯมา 7 ปีแล้วคือต่อเวลาจนเกินวาระแล้วจึงต้องสลับกับ อธิบดีชยพล และจะเกษียณไปพร้อมกันในปีหน้า

ของ กระทรวงแรงงาน ตั้ง 4 อธิบดีคือ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นอธิบดีกรมการจัดหางาน นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กระทรวงการคลัง มีอธิบดีใหม่ 3 รายคือ นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หน่วยงานเทียบเท่ากรม

อธิบดีใหม่ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการข้าว นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมประมง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ส่วนกรมอื่นๆในอีกหลายกระทรวงบ้างก็แต่งตั้งยังไม่ครบถ้วนตามตำแหน่งที่ว่าง จึงขอเวลาให้มีครบเสียก่อน.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีใหม่กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเกษียณอายุราชการธนาคม จงจิระมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 04:57 น.