ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายปี 63 ทำสิ่งถูกต้อง เป็นที่พึ่งประชาชน

  ไทยรัฐออนไลน์2 ต.ค. 2562 10:38 น.
  SHARE

  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายกำลังพล ขอบคุณความสำเร็จในปีที่ผ่านมา พัฒนาต่อเนื่องทุกประเด็น เน้นยึดหลัก “ยืนหยัดประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม แม้สิ่งนั้นจะทำได้ยาก”

  พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร (บก.ทท.) เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของส่วนราชการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.อ.พรพิพัฒน์ ขอบคุณความสำเร็จในปีที่ผ่านมาซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่องในทุกประเด็น โดยเฉพาะการปลูกฝังให้กำลังพลยึดมั่นในความเป็นทหารอาชีพ ผู้บัญชาการหน่วยต้องเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำในการ “ยืนหยัดประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม แม้สิ่งนั้นจะทำได้ยากก็ตาม”

  ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังได้ให้นโยบายที่สำคัญด้านการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันฯ ทุกรูปแบบ สำหรับด้านการป้องกันประเทศเป็นภารกิจหลัก (Core Function) เพื่อให้มีความพร้อมตลอดเวลา รวมทั้งพัฒนาแนวทางบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารร่วม หรือ One Network พัฒนาขีดความสามารถงานด้านการข่าว ให้เป็นขีดความสามารถที่โดดเด่นตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย บนพื้นฐานของนวัตกรรม การพิจารณาใช้ประโยชน์จากดาวเทียม เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บัญชาการทางทหาร และศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ ในการเฝ้าตรวจทุกมิติ

  ส่วนด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และช่วยเหลือประชาชนอย่างมีส่วนร่วมพัฒนาขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้กับมิตรประเทศ ขณะที่ด้านการพัฒนากำลังพล ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพกำลังพลทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเด็ดขาด นอกจากจะปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้วยังต้องมีหน้าที่ในการสร้างกำลังพลให้เป็นทหารที่ดี มีความอดทน เสียสละ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ทหารพรพิพัฒน์ เบญญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกำลังพลมอบนโยบายทหาร

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10:46 น.