ข่าว
100 year

"บิ๊กตู่" พบชุมชนคนไทยในสหรัฐฯ ย้ำ ตลอด 5 ปี รัฐบาลปฏิรูปประเทศทุกด้าน

ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ย. 2562 09:58 น.
SHARE

นายกฯ พบปะชุมชนคนไทยในสหรัฐฯ ย้ำ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลดำเนินนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยปฏิรูปทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม


วันที่ 23 ก.ย. สำหรับภารกิจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ที่ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ย. นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยวันที่ 22 ก.ย. เวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กช้ากว่ากรุงเทพฯ 11 ชั่วโมง นายกฯ พร้อมภริยา นางนราพร จันทร์โอชา และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จากนั้นนายกฯ และคณะเดินทางไปยังโรงแรมพลาซ่า แอทธินี ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก

ทั้งนี้ ทันทีที่นายกฯ เดินทางมาถึง คนไทยในสหรัฐฯ มารอให้การต้อนรับบริเวณด้านหน้าโรงแรมฯ โดยมอบดอกไม้ ชูรูปภาพ พล.อ.ประยุทธ์ และมีป้ายข้อความให้กำลังใจ เช่น "รักหมดใจ... ลุงตู่สู้ไม่ถอย ลุงตู่สู้ๆ พวกเราเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอ" ทั้งยังส่งเสียงให้กำลังใจ "ลุงตู่สู้ๆ" พร้อมมอบดอกไม้ให้เป็นกำลังใจด้วย

ต่อมาเวลา 15.00 น. นายกฯ รับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 จากนั้นนายกฯ และภริยาพบปะกับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน 175 คน หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก เครือข่ายสมาคมและชมรมคนไทย กลุ่มนักวิชาชีพชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง ผู้แทนสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา นักศึกษาไทยในสหรัฐฯ และผู้สื่อข่าวไทยประจำนครนิวยอร์ก ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี นิวยอร์ก

โดยนายกฯ กล่าวว่า ยินดีที่ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยเพื่อแจ้งถึงสถานการณ์ประเทศไทย นโยบายรัฐบาล รวมถึงรับทราบทุกข์สุข ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน การเดินทางมานครนิวยอร์กครั้งนี้ มีภารกิจสำคัญหลายภารกิจ อาทิ การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยมีความก้าวหน้าโดดเด่นและได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานร่วมกับจอร์เจีย เพื่อเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมือง การเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประชุม Climate Action Summit ซึ่งตนจะกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน เป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้นำเสนอจุดแข็งพร้อมแสดงบทบาทนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” การกล่าวสุนทรพจน์ที่ Asia Society และ USABC เพื่อแจ้งถึงพัฒนาการต่างๆ ของประเทศไทย วิสัยทัศน์ของรัฐบาล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

นายกฯ กล่าวว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยดำเนินการปฏิรูปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และได้ออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายรวมกว่า 400 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และเอื้ออำนวยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังพยายามแก้ไขปัญหาสังคมที่คั่งค้างมานาน เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เน้นการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิต และการปรับปรุงระบบสวัสดิการเพื่อประชาชนโดยมีแผนดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

นายกฯ กล่าวว่า อีกสิ่งสำคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้นก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ดีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สานต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทย 4.0 บนรากฐานการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ โดยเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน 10+2 สาขา ส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรม (smart cities) ในจังหวัดหลักๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างงานและอาชีพต่อเนื่องในอีกหลายประเภท

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดให้มีความพร้อมไปสู่ศตวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กำหนดนโยบายการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนในทุกระดับ ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและแรงงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อลดช่องว่างรายได้ กำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สำหรับการรับมือกับสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่แน่นอน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจากความขัดแย้งกีดกันทางการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ รัฐบาลได้เตรียมมาตรการรับมือไว้ในหลายลักษณะ เช่น การเจรจาข้อตกลงทางการค้าอาเซียน+6 หรือที่เรียกว่า RCEP การแสวงหาและร่วมมือกับคู่ค้าคู่ลงทุนใหม่ๆ ในภูมิภาค

"ผมมีความภาคภูมิใจและยินดีที่ได้เห็นคนไทยที่นี่เป็นพลเมืองที่ดีของสหรัฐอเมริกา ประกอบอาชีพและธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ และมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกับชาวอเมริกัน อย่างไรก็ดี เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยได้ แม้จะพำนักและทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่สำคัญขอให้มีความสามัคคี เพื่อนำเสนอประเทศไทยในทางบวกและสร้างความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และแสดงเอกภาพและศักยภาพของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาให้เป็นที่ประจักษ์ ขอขอบคุณชุมชนไทยในสหรัฐฯ ทุกคน สำหรับกำลังใจและการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน"

ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha โพสต์ข้อความว่า ขอบคุณคนไทยทุกคนในนิวยอร์กที่มาต้อนรับผมและคณะอย่างอบอุ่นครับ

ข่าวเกี่ยวข้อง 

“บิ๊กตู่” ถึงนิวยอร์ก คนไทยแห่ต้อนรับอบอุ่น ก่อนร่วมประชุม UN

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บิ๊กตู่ประยุทธ์ จันทร์โอชาชุมชนคนไทยในสหรัฐปฏิรูปประเทศสมัชชาสหประชาชาติสหรัฐอเมริการัฐบาลข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้