ข่าว
100 year

'ธรรมนัส-มนัญญา' มอบถุงยังชีพชาวอุบลฯ สั่งใช้น้ำหมักชีวภาพ แก้น้ำเน่า

ไทยรัฐออนไลน์22 ก.ย. 2562 17:40 น.
SHARE

2 รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่อุบลฯ ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมสั่ง กรมพัฒนาที่ดิน ระดมใช้นำหมักชีวภาพ สาร พด.6 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และสนับสนุนปลูกปอเทือง หลังน้ำลด

วันที่ 22 ก.ย. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ และ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อสำรวจความเสียหายพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบในบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตร และพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัย

ทั้งนี้ จ.อุบลราชธานี เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น เนื่องจากอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คากิจิ” ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก สร้างความเสียหายในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก

ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยระยะเร่งด่วนได้สั่งการให้มีการแก้ปัญหาน้ำที่เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น โดยแจ้ง สพข./สพด. ดำเนินการ คือ 1. สำรวจพื้นที่ /แหล่งที่น้ำเน่าเสีย เพื่อประเมินปริมาณพื้นที่ที่ต้องแก้ไข และจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง 2. เตรียมน้ำหมักชีวภาพ พด. 6 ตามปริมาณพื้นที่ ข้อ1 เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่น 3. ทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเกษตรจังหวัด

ในระยะต่อไป แนะนำเกษตรกรใช้น้ำหมัก พด.2 ราดเพื่อให้ตอซังย่อยสลายเร็วขึ้นในการเตรียมพื้นที่ทำนา กรณีที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ทันฤดูกาล แนะนำให้ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง โดยกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และทำแผนรับซื้อเมล็ดพันธุ์ หรือไถกลบให้เป็นปุ๋ยในดิน ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้น้ำหนักสดต่อไร่ 2-5 ตัน/ไร่ ใช้ระยะเวลาปลูก 45-50 วัน เมื่อไถกลบจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี ที่มีธาตุอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจนในปริมาณที่สูง ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการเตรียมแปลงเพาะปลูก

"ระยะยาว จะมีการศึกษาเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการดิน น้ำ และพืชที่เหมาะสมโดยทำแผนการสร้างการรับรู้ทุกภูมิภาค จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อรักษาน้ำในดินช่วงฤดูแล้ง และเก็บน้ำลงดินกรณีน้ำไหลหลาก และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยทุกจังหวัด." อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว... 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมพัฒนาที่ดินน้ำหมักชีวภาพน้ำเน่าธรรมนัส พรหมเผ่ามนัญญา ไทยเศรษฐรมช.เกษตรและสหกรณ์ปอเทืองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้