ข่าว
100 year

ที่ปรึกษา รมว.ทส.เปิดประชุม บริหารจัดการ ยกระดับอุทยานแห่งชาติสู่สากล

ไทยรัฐออนไลน์16 ก.ย. 2562 13:20 น.
SHARE

ที่ปรึกษา รมว.ทส. ”ยุทธพล“ เปิดประชุม Thailand Parks Congress ยกระดับมาตรฐานอุทยานแห่งชาติสู่ระดับสากล ด้วยการบริหารคนและใช้เทคโนโลยี

วันที่ 16 ก.ย. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่ระดับสากล Thailand Parks Congress โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร

โดยนายธัญญา กล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับการยกระดับพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในด้าน ”ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญโดยตรงต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบกลไก และฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงและบังคับในกฎหมายอย่างเป็นธรรม

"ปัจจุบัน กรมอุทยานฯ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Smart Patrol System ที่นำเทคโนโลยีโดรนและกล้องตรวจจับภาพติดตั้งแนวป่าช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยาน การใช้โดรนพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อป้องกันไฟป่า ซึ่งกำลังดำเนินการจัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง หรือศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า Smart Early Warning System ที่มีระบบกล้องเซนเซอร์เตือนภัยช้างป่าก่อนลงมาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี"

นายยุทธพล กล่าวว่า "หากกล่าวในเชิงพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลพื้นที่อนุรักษ์ประมาณ 22.81% หรือถึง 1 ใน 5 ของพื้นที่ประเทศ โดยในส่วนของอุทยานแห่งชาตินั้นนับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของพื้นที่คุ้มครอง ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติจำนวน 155 แห่ง และได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว 133 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 44,178,425 ไร่ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับรู้ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการฯ วราวุธ ศิลปอาชา ตระหนักถึงความสำคัญและห่วงใยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานทุกคน และกำลังดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่นำสมัย มาช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกท่านอย่างดีที่สุด" อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าว

โดยหลังพิธีเปิดประชุม นายยุทธพล ได้เดินชมนิทรรศการของกรมอุทยานฯ ที่แสดงข้อมูลผลงานและเทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน และได้ทดลองผลิตชามจากใบตองและเยื่อหยวกกล้วย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กรมอุทยานฯ ทำงานให้ความรู้แก่ประชาชนที่ค้าขายรอบอุทยานฯ ตามนโยบายลดขยะพลาสติกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ยุทธพล อังกินันทน์ที่ปรึกษารมว.ทส.บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสู่ระดับสากลThailand Parks Congressพัฒนาอุทยานแห่งชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธัญญา เนติธรรมกุลข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้