ข่าว
100 year

ปชป.เฮ! "รังสิมา"คว้าปธ.กมธ.สวัสดิการสังคม - "ตั๊น" นั่งโฆษก

ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ย. 2562 23:48 น.
SHARE

รัฐสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร โดย "รังสิมา" คว้าประธาน กมธ. "กรุง ศรีวิไล" เป็นเลขา และ "ตั๊น-จิตภัสร์" เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ โดยจะเริ่มประชุม 18 ก.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมครั้งแรก เพื่อพิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 93 วรรคสอง โดยผลการพิจารณาเลือกตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นประธานคณะกรรมาธิการ, รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายเกษม อุประ, รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นายสมบัติ อำนาคะ, รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นางสาววรรณวิภา ไม้สน, เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก, โฆษกคณะกรรมาธิการ นางสาวจิตภัสร์  กฤดากร (ตั๊น), ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ นายสนอง เทพอักษรณรงค์, ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายสุทิน คลังแสง, รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายนพพล เหลืองทองนารา, รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์, รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์, รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นายธนยส ทิมสุวรรณ, กรรมาธิการ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์, นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา, และนายศิริพงษ์ รัศมี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางสาวปรัชญาภรณ์ อมรเวช ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 93 วรรคสี่ สำหรับการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมาธิการจะมีการประชุมในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 412.อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กมธ.สวัสดิการสังคมรัฐสภาสภาผู้แทนฯรังสิมา รอดรัศมีจิตภัสร์ กฤดากรข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้