ข่าว
100 year

ภท.ยื่นร่าง ก.ม.12 ฉบับ ขับเคลื่อนนโยบายพรรค ทำตามสัญญาหาเสียง

ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ย. 2562 19:53 น.
SHARE

"อนุทิน" นำทีม ส.ส.ภูมิใจไทย ยื่นร่างกฎหมาย 12 ฉบับ ต่อ ปธ.สภา ลุยขับเคลื่อนนโยบาย ภท. ตามสัญญาหาเสียง หวังเดินหน้าแก้ ก.ม.ที่เป็นความเดือดร้อนประชาชน 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 ที่รัฐสภา กลุ่ม ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรค ยื่นร่าง พ.ร.บ. 12 ฉบับ ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เกี่ยวกับการผลักดันนโยบายพรรคภูมิใจไทย

โดย นายศุภชัย กล่าวว่า สำหรับกลุ่ม พ.ร.บ.ที่เป็นการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 1.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ ข้าว พ.ศ. ...  2.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ มันสำปะหลัง พ.ศ. ...  3.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์ ยางพารา พ.ศ. ... 4.พ.ร.บ.การแบ่งปันผลประโยชน์อ้อยและน้ำตาล ฉบับที่ พ.ศ... ส่วน  พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการเกษตรคือ 5.พ.ร.บ.พืชพลังงานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาพืชเกษตร โดยเฉพาะพืชพลังงาน และเรื่องที่สำคัญที่มีการพูดกันมาตลอดคือ เรื่องการปลูกกัญชาเสรีได้มีการยื่นเสนอ 6.พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. ... ซึ่งแก้ไขให้อนุญาตให้บุคลธรรมดาสัญชาติไทยให้ปลูกเพื่อบริโภคส่วนบุคคล เพื่อการรักษาทางการแพทย์ได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อครอบครัว นอกจากนี้ยังได้เสนอ 7.พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อวิจัยควบคุม อนุญาต และแปรรูป เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ 8.พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบ้านและหมอประจำหมู่บ้าน ฉบับ พ.ศ... คุ้มครองประชาชนตลอดจนสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงบริการ

9.พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่ พ.ศ. ... ได้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนอย่างเท่าเทียม อย่างเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระการชำระหนี้ของผู้ยืมงิน ด้วยการเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันจากการเป็นหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ 10.พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่มีคำนิยามของคำว่า การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่ไม่พร้อมทางรายได้ หรือมีความจำเป็นบางประการเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ตามศักยภาพ 11.พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถนำงานกลับไปทำที่บ้าน หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ เพื่อเป็นการแก้ป้ญหาจราจร ปัญหาในการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง และ 12.พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการใช้รัฐเข้าไปจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสรับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขญหาความไม่สงบในพื้นภาคใต้ ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและกลับมามีความสงบ โดยอาศัยกลไกพัฒนาทางเศรษฐกิจ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายภูมิใจไทยภท.ยื่นแก้ไขกฎหมายนโยบายภูมิใจไทยข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้