ครม.ตั้ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล แก้ชายแดนใต้

ข่าว

ครม.ตั้ง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล แก้ชายแดนใต้

ไทยรัฐออนไลน์

3 ก.ย. 2562 17:36 น.

บันทึก

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมตั้งคณะผู้แทนพิเศษอีก 6 คน รวมเป็น 7 

วันที่ 3 ก.ย. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 7 คน และหน้าที่อำนาจ ดังนี้

1) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
2) พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
3) พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
4) พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
5) พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
6) นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
7) นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

 หน้าที่อำนาจ

1) ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

2) ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3) ประสานงานกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานให้เกิดการบูรณาการและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านความมั่นคง นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแผนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง

4) ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5) รายงานปัญหา อุปสรรค ตลอดจนเสนอแนวทางการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ

และ 6) ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เผยภาพวงจรปิดนาที รถบัสคณะพยาบาล ทับ นักศึกษาแพทย์ดับคาสามแยกใน มข.
00:30

เผยภาพวงจรปิดนาที รถบัสคณะพยาบาล ทับ นักศึกษาแพทย์ดับคาสามแยกใน มข.

ApplicationMy Thairath

วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:15 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์