ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ไทยร่วมเกาหลีใต้ ลงนามข้อตกลง 6 ฉบับ หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 2 ประเทศ

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ย. 2562 14:45 น.
  SHARE

  ไทยร่วมกับเกาหลีใต้ ลงนามข้อตกลง 6 ฉบับ เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติระหว่าง 2 ประเทศ 

  วันที่ 2 ก.ย. เมื่อเวลา 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นาย มุน แช-อิน (H.E. Mr. Moon Jae-in) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคณะรัฐมนตรีของไทย และสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล / เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย / ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

  โดยนายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจและความตกลงระหว่างภาครัฐ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่

  1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี บันทึกนี้จะสนับสนุนความร่วมมือกันในสาขาการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนาม

  2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลี ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทย โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นางสาวยู อึน-ฮเย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนาม

  3. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีความลับร่วมกัน ความตกลงนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยและเกาหลีใต้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทหารระหว่างกัน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขสำหรับการคุ้มครองข่าวสารที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกัน โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนาม

  4. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อจัดทำความร่วมมืออุตสาหกรรม 4.0 บันทึกความเข้าใจนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางยู มยอง-ฮึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนาม

  5. ความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ความตกลงนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งทางรางของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ความตกลงฯ มีอายุ 2 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม

  6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของสาธารณรัฐเกาหลี บันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายอี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม

  การมาเยือนครั้งนี้ได้เป็นความร่วมมือ และหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย-เกาหลีใต้ กระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ ถือเป็นการต่อยอดจากพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และพัฒนาความร่วมมือให้มีผลเป็นรูปธรรม ทั้งในกรอบทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาค.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ไทย-เกาหลีใต้ลงนามข้อตกลงข้อตกลง 6 ฉบับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาทำเนียบรัฐบาลข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้