ไลฟ์สไตล์
100 year

ผอ.ร.ร.มัธยมเกษียณ

ซี.12
3 ก.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

รายการเกษียณอายุราชการที่มีจำนวนค่อนข้างมากก็คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะขอนำเสนอในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ อีก 1 สำนักงาน

เริ่มด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร มี ผอ.ร.ร.มัธยม ที่เกษียณประกอบด้วย 1.นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผอ.ร.ร.โยธินบูรณะ 2.นายชลอ เขียวฉลัว ผอ.ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3.นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผอ.ร.ร. ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 4.นายปรีชา ชูเชิด ผอ.ร.ร.โพธิสารพิทยากร 5.นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผอ.ร.ร. วัดราชาธิวาส

ข่าวแนะนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มี 1.นายสุรพล พาลี ผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2.นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผอ.ร.ร.ราชวินิตบางเขน 3.นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผอ.ร.ร.หอวัง 4.นายเทียน กล่ำบุตร ผอ.ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 5.นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม ผอ.ร.ร. ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 6.นางสาววรรณา ทองสีไพล ผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 7.นายประพนธ์ หลีสิน ผอ.ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 8.นายธีรัช ไชยยศ ผอ.ร.ร.สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ 9.นางพรภินันท์ เลาะหนับ ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 10.นายไพบูลย์ กล้าหาญ ผอ.ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 11.นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผอ.ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดภาคกลาง มี 1.นายโชคดี วิหคเหิร ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 2.นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล ผอ.ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ 3.นายวรากร รื่นกมล ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มี 1.นายมาโนช รวยลาภ ผอ.ร.ร.มวกเหล็กวิทยา 2.นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผอ.ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 3.นางปราณี ลายเสือ ผอ.ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มี 1.นางเบญจวรรณ โมธินา ผอ.ร.ร.พระนารายณ์ 2.นายชูชาติ จันทบาล ผอ.ร.ร.โคกเจริญวิทยา 3.นายสุวรรณ บุญคง ผอ.ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา 4.นายนิพัทธิ์ อ่อนมี ผอ.ร.ร.บ้านชีวิทยา 5.นายรณชัย นิ่มกุล ผอ.ร.ร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 6.นายบำเหน็จ ทิมคล้าย ผอ.ร.ร.สาครพิทยาคม 7.นายเกษม เกตุดี ผอ.ร.ร.วัดสิงห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มี 1.นายวีระชัย ตนานนท์ชัย ผอ.ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2.นายสุชาติ คงเจริญ ผอ.ร.ร.เตรียม-อุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 3.นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ผอ.ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.นายสมเจต พูลมา ผอ.ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 มี 1.นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผอ.ร.ร.นครนายกวิทยาคม 2.นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผอ.ร.ร.ประจันตราษฎร์บำรุง 3.นายประชุม เจริญมาก ผอ.ร.ร.ตาพระยา 4.นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผอ.ร.ร.ทัพพระยาพิทยา

สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มี 1.นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.นายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผอ.ร.ร.หนองปลาหมอพิทยาคม 3.นายวินัย พุ่มบุญทริก ผอ.ร.ร.ปากท่อพิทยาคม 4.นายประทีป หวานชิต ผอ.ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม 5.นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผอ.ร.ร.พระแท่น-ดงรังวิทยาคาร 6.นายศักดา ภุมรินทร ผอ.ร.ร.ร่มเกล้า กาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มี 1.นายวีรพล มณีพงษ์ ผอ.ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 2.นายนพคุณ นวมพันธ์ ผอ.ร.ร.วังหว้าราษฎร์สามัคคี 3.นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ ผอ.ร.ร.สามพรานวิทยา 4.นางสาวสนอง บุญสุข ผอ.ร.ร.ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 5.นางปภาดา เสนาะพิน ผอ.ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย

วันต่อไปเป็นรายการเกษียณอายุของ ผอ.ร.ร.มัธยมในเขต 10-19 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมัธยมเกษียณอายุราชการข้าราชการครูซี.12มุมข้าราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 11:48 น.