ไลฟ์สไตล์
100 year

โกงแบบสมเหตุสมผล

หมัดเหล็ก
3 ก.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 เชิญ ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ไปบรรยาย เรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง รากเหง้าของปัญหาและทางออก โดยมีการอธิบายคำว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้อำนาจหรือทรัพยากรของส่วนรวม เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่นการยักยอก ฉ้อโกง การให้และรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง รวมถึงการเล่นพวก

หัวใจของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ที่ความเกี่ยวพันของบุคคล 3 ฝ่าย คือ นักการเมือง นักธุรกิจ และข้าราชการ ร่วมกันกระทำ การใดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยทำให้สังคมส่วนรวม หรือองค์กรได้รับความเสียหาย

ข่าวแนะนำ

ส่วน การฉ้อโกง หรือ รีดไถ เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลฝ่ายเดียว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยทำให้อีกฝ่ายเสียหาย นอกจากนี้จะเห็นว่า การใช้อำนาจสูงสุดจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน อย่างที่สุดเช่นเดียวกัน

ทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันรุนแรงมากขึ้น โดยต้องระวังมากที่สุดคือ เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่าทั่วประเทศการโกงที่สมเหตุสมผลที่สุด

คือการโกงงบประมาณช่วยเหลือคนจนมากที่สุด

ดังนั้น การสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องรู้ว่าอะไรคือสาเหตุ ต้องปิดประตูอย่างเด็ดขาด กระบวนการตรวจสอบต้องเข้มงวด ตระหนัก เรื่องธรรมาภิบาล เป็นการบริหารจัดการการเมืองที่ดี เป็นหลักบริหาร องค์กรที่เน้นผู้บริหารให้เป็นผู้มีคุณภาพสูงสุดและมีจริยธรรมภายใต้กรอบการบริหารที่มีประชาชนมีส่วนร่วม

เช่นเดียวกับการบรรยายในหัวข้อ หลักนิติธรรมกับการบริหารปกครองบ้านเมือง โดย ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยอธิบายว่า หลักนิติธรรม ถือเป็นหลักที่มีความสำคัญต่อการปกครองนำไปสู่การพัฒนา โดยมีเป้าหมาย ให้คนเป็นศูนย์กลาง นำไปสู่ความเป็นธรรม

การปกครองด้วยหลักนิติธรรม กฎหมายไม่ใช่ตัวความยุติธรรม แต่ เป็นเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรม ต้องบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค

โดย ประชาชนทุกคน มีโอกาสในการรู้กฎหมาย และทราบถึงสิทธิของตนเอง ส่วนผู้ใช้กฎหมาย ต้องพึงตระหนักตลอดเวลาว่าต้องใช้กฎหมายเพื่อดำรงรักษาและผดุงความยุติธรรมด้วย

หลัก นิติธรรมและยุติธรรม ที่กล่าวมาแล้วนี้ ถือเป็นการถอดแบบของการตรวจสอบและการอธิบายถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่กระจายเป็นเชื้อโรคร้ายได้อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน

มีอำนาจมากให้อำนาจมากเกินไป เกิดการบิดเบือนการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจ เล่นพวกพ้อง การอ้างนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งมากเท่าไหร่ ก็จะเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันมากเท่านั้น

ผู้ปกครองจึงไม่ควรเหลิงและหลงในอำนาจเด็ดขาด.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โกงแบบสมเหตุสมผลวิชา มหาคุณฉ้อราษฎร์บังหลวงการทุจริตคอร์รัปชันหมัดเหล็กคาบลูกคาบดอก

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 03:17 น.