ข่าว
100 year

นายกฯ เปิดประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้ง 40 มุ่งหวังสู่ผลลัพธ์รูปธรรม

ไทยรัฐออนไลน์26 ส.ค. 2562 10:57 น.
SHARE

“บิ๊กตู่” เปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 เชื่อมั่น ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (AIPA) โดยในการประชุมครั้งนี้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วม ได้แก่ ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน ตัวแทนจากประเทศผู้สังเกตการณ์ และตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ

 
ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่ายินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AIPA เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายต่างมีส่วนช่วยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเฉพาะตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ได้ก่อตั้ง AIPA ขึ้นมา ถือว่าเป็นองค์กรคู่ขนานและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหาร และเสาหลักที่ 3 ของอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรให้มีความก้าวหน้า ขอบคุณพลังขับเคลื่อนอาเซียนจากภาคนิติบัญญัติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะมาโดยตลอด
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยินดีที่ AIPA มีส่วนช่วยผลักดันอาเซียนให้นำไปสู่ประชาคมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะความมุ่งมั่นที่ต้องการให้อาเซียนปลอดยาเสพติด และกล่าวชื่นชมผลการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ได้เห็นพ้องต่อแนวทางพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) และตกลงร่วมกันที่จะบูรณาการการพัฒนาชุมชนในทุกด้านให้มีภูมิต้านทาน รวมถึงพัฒนามาตรการแก้ไข ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากภูมิภาค
 
นอกจากนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ผ่านมา ได้มีการรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน มุ่งหวังว่า AIPA จะนำปฏิญญาดังกล่าวไปเป็นกรอบในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ชาวอาเซียนต่อไป
 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน และมุ่งหวังว่าการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้อาเซียนในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนAIPAอาเซียนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้