ข่าว
100 year

ป.ป.ช. มั่นใจพยานหลักฐาน ไม่หวั่น “ประหยัด” ขู่ร้องสภาล่าชื่อถอดถอน

ไทยรัฐออนไลน์19 ส.ค. 2562 14:56 น.
SHARE

ประธาน ป.ป.ช. ไม่หวั่นไหว “ประหยัด” ขู่ให้สภาเข้าชื่อถอดถอนทั้งคณะ ย้ำมั่นใจพยานหลักฐานก่อนชี้มูล

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวในเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ในหัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาดทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562” ว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น สะท้อนจากอาการป่วยขั้นรุนแรงจากเชื้อโรคทุจริตที่ไปเบียดบังเงินงบประมาณ ทำให้การพัฒนาประเทศไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วย ทั้งนี้ คนไทยทุกภาคส่วนจะเป็นผู้มีบทบาทกำหนดทิศทาง และมีส่วนร่วมช่วยประสานพลังต่อต้านการทุจริต นำพาประเทศปลอดเชื้อโรคทุจริต ทำประเทศให้ใสสะอาด โดย ป.ป.ช. เตรียมเสนอของบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาการทุจริตเพิ่มเติมด้วย เพื่อสนับสนุนสังคมให้ไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เฝ้าระวังสอดส่องดูแล ชี้ช่องแจ้งเบาะแสการทุจริตในจังหวัดของตัวเอง

ทั้งนี้ ในมิติภาคการเมืองที่ส่งผลร้ายแรงที่สุด คือ ผู้มีอำนาจทางการเมืองในระดับต่างๆ ที่กำหนดนโยบายสาธารณะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ สิ่งสำคัญคือนักการเมืองต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีอุดมการณ์ ทำเพื่อส่วนรวมมากกว่ากอบโกยประโยชน์ต่อตัวเองและพวกพ้อง ส่วนการเมืองระดับชาติ ป.ป.ช. ก็ร่วมกับองค์กรอิสระและรัฐสภาจัดทำบันทึกข้อตกลงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต มีกรอบบันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับเจตจำนงการเมืองต่อต้านการทุจริตโดยมีตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆ มาเข้าร่วม อีกทั้งผลักดันเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตในเชิงนโยบายที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ให้พรรคการเมืองเป็นกรอบในการพัฒนาและกำหนดนโยบายของพรรค เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย

สำหรับกรณี นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถูกชี้มูลความผิดกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน วงเงินกว่า 227 ล้านบาท พร้อมอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกกลั่นแกล้ง ว่า ขอให้มั่นใจ ยิ่งนายประหยัดเป็นคู่กรณีกับ ป.ป.ช. เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ป.ป.ช. ให้ความเป็นธรรมเต็มที่ ส่วนกรณีการไต่สวนยืนยันว่าเป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการ ป.ป.ช. มั่นใจในสิ่งที่มีมติเป็นเอกฉันท์ไป และเปิดโอกาสให้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เป็นการต่อสู้ตามปกติ การชี้มูลเป็นกระบวนการขั้นต้น ผู้ถูกชี้มูลยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ สามารถต่อสู้ได้ทุกชั้น ซึ่งการเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องพิจารณาตามกฎหมาย ปัจจุบันคดีนี้ได้ส่งสำนวนให้กับอัยการแล้ว ส่วนที่นายประหยัด อ้างว่าไม่ได้เข้ารับการชี้แจงด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.นั้น การจะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง ไม่ได้กำหนดว่าต้องทำด้วยวาจา แต่เป็นเรื่องในกฎระเบียบ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ถ้าพยานหลักฐานครบถ้วนก็ไม่จำเป็นต้องเชิญใครเข้ามาชี้แจง ทุกครั้งก็ปฏิบัติเช่นนี้

ประธาน ป.ป.ช. ยังกล่าวถึงเรื่องที่นายประหยัด เรียกร้องให้สภาล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะ ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด กฎหมายเปิดช่องให้สามารถฟ้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ โดยอาจใช้ ส.ส. และ ส.ว. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ส่งเรื่องให้ประธานรัฐสภาถอดถอน เป็นไปตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่หวั่นไหว จริงๆ แล้วคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลายๆ คน ถูกฟ้องทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และในชั้นศาลปกครองมากมายอยู่แล้ว ถ้าหวั่นไหวมาทำหน้าที่นี้ไม่ได้ และ ป.ป.ช. เชื่อมั่นในพยานหลักฐานของคดีนี้ที่ได้พิจารณา และสำนวนที่เจ้าหน้าที่เสนอขึ้นมา ครบถ้วนสมบูรณ์ พอจะชี้มูลได้ ซึ่งกรรมการรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทำ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช.วัชรพล ประสารราชกิจประหยัด พวงจำปาทุจริตล่าชื่อถอดถอนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้