ไลฟ์สไตล์
100 year

“เฉลิมชัย” คุมกรมชลประทาน-กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมแบ่งงาน 3 รมช.

ไทยรัฐออนไลน์
2 ส.ค. 2562 17:00 น.
SHARE

“เฉลิมชัย” คุมกรมใหญ่เอง กรมชลประทาน-กรมส่งเสริมการเกษตร มอบ “ธรรมนัส” ลุย ส.ป.ก. - อ.ต.ก. ด้าน “มนัญญา” ได้ดูกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วน “ประภัทร” กรมการข้าวและกรมปศุสัตว์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1662 / 2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กำกับดูแล กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

2. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ กำกับดูแล กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

3. นายประภัตร โพธสุธน กำกับดูแล กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การสะพานปลา 

“สำหรับตัวผมเอง จะกำกับดูแล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เฉลิมชัย ศรีอ่อนกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบ่งงานกระทรวงรัฐมนตรีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 23:26 น.