ข่าว
100 year

“อุตตม” เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ยกระดับบัตรคนจนและเบี้ยผู้สูงอายุ

ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ค. 2562 19:36 น.
SHARE

รมว.คลัง เผยเรื่องเร่งด่วน ต้องแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน ยกระดับบัตรคนจน เบี้ยผู้สูงอายุ ปรับปรุงอัตราภาษีให้เหมาะสม พร้อมสานต่ออีอีซี ผลักดันประชาชนทุกกลุ่มมีเงินออมรองรับวัยเกษียณ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารและกระทรวงการคลัง เรื่องนโยบายรัฐบาลที่จะมีการแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค.นี้ ในเรื่องแผนปรับโครงสร้างภาษี ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทำการพิจารณาแล้ว

ด้านนโยบายมีทั้งระยะสั้นที่ใช้งบประมาณในปี 2562 และแผนระยะยาวที่ต้องใช้งบปี 2563 เพื่อเป้าหมายของการลดความเหลื่อมล้ำทั้งระบบ สำหรับนโยบายเร่งด่วน เช่น ปัญหาปากท้องชาวบ้าน การจัดสินเชื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงของรายย่อย การยกระดับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด เด็กเรียนดีแต่มีปัญหาด้านรายได้ครอบครัว การเร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยจะมีการปรับปรุงงบประมาณปี 2563 เพื่ออัดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว การยกระดับค่าแรงงานแรกเข้าระบบแรงงาน และปรับค่าแรงให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงาน

ขณะที่ระยะยาว ในส่วนนโยบายกระทรวงการคลัง ได้แก่ การดูแลวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยจะกำหนดสิทธิพิเศษทางภาษีของนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ การปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ และปรับปรุงอัตราภาษีให้เหมาะสม ปรับปรุงภาษีรองรับยุคดิจิทัล เพื่อให้เอกชนมีศักยภาพในการแข่งขัน การจัดทำข้อมูลบิ๊ก ดาต้า (Big data) เพื่อการบริหารการเงินการคลัง

ขณะที่ด้านการออม ผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มมีเงินออมระยะยาวรองรับวัยเกษียณ พัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การปรับปรุงกฎหมายรองรับผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงสานต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย เมืองอัจฉริยะ การยกระดับภาคเกษตรเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน เพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนทั้งระบบ เพื่อเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนและเติบโตอย่างยั่งยืน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุตตม สาวนายนกระทรวงการคลังเศรษฐกิจนโยบายรัฐบาลวินัยการเงินการคลังข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้