ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มุมข้าราชการ 06/07/62

  ซี.126 ก.ค. 2562 05:01 น.
  SHARE

  การเขียนหนังสือท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองบางทีทำให้ปล่อยอะไรที่ผิดพลาดไปโดยไม่รู้จริงอย่างเช่นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้ตั้งข้อสังเกตของการรีบร้อนแต่งตั้ง เอกอัครราชทูต บางประเทศเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างจากการเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมปีนี้ โดยยกเอาธรรมเนียมที่ว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเก่า-ใหม่นั้น รัฐมนตรี ที่รู้ตัวว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งต่อไปในรัฐบาลหน้าไม่พึงแต่งตั้งวางตัวข้าราชการในสังกัดที่เรียกว่า การทิ้งทวน ฯลฯ เหตุที่เกิดข้อความดังกล่าวนี้ก็เพราะว่าในตอนนั้นชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คนใหม่ในตลาดข่าวยังเป็น หม่อมเต่า หรือ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อยู่ แต่พอเรื่องราวนี้ออกไป...อ้าวกลายเป็นว่า หม่อมเต่า มีอันต้องย้ายกระทรวงไปเสียแล้ว ส่วนที่ บัวแก้ว กลับกลายเป็น คนหน้าเดิม คัมแบ็กกลับมาคือ ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีเจ้าเก่า ดังนั้นการวิจารณ์ดังกล่าวจึงไม่ตรงประเด็นและเห็นว่าจำเป็นต้อง ขอถอนคำวิจารณ์ นั้นออกไปเสียเพื่อความถูกต้อง

  ว่าแล้วก็เป็นรายการแต่งตั้ง เอกอัครราชทูต ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามของการประชุม ครม.โดยให้ ดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต กลับมาเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออก กลางและแอฟริกา และ ภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี

  ครม.คราวเดียวกันนี้มีรายการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักนายกรัฐมนตรี โดย คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอน และ ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะราย และ พลเอก ชัยวัฒน์ ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสำนักงาน ก.พ. ด้วยแล้ว และในอีกไม่ช้าโปรดจับตาว่าจะมีการแต่งตั้ง ผู้ตรวจชัยวัฒน์ เป็น เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แบบเนียนๆ แทน พลเอก วัลลภ รักเสนาะ ที่เกษียณอายุ ส่วนลูกหม้อที่เป็นข้าราชการพลเรือนแท้ก็แห้วไปตามเคย

  ว่ากันต่อด้วยเรื่องราวทางการเมืองอีกประเด็นที่กำลังร้อนฉ่าในรอบสัปดาห์คือการอาละวาดฟาดงวงฟาดงาของ กลุ่มสามมิตร ที่เป็นตายอย่างไรจะต้องยึดกุม กระทรวงพลังงาน ให้ได้ด้วยการกระทำที่น่าสมเพชเต็มทีทางออกที่น่าจะเป็นก็คือถ้าอยากทำงานด้านนี้นักแม้แต่ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ก็อย่าเป็นเลย ขอให้ตั้ง สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการกระทรวงพลังงานเสียเลย แต่ต้องหาตัว รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เป็นคนที่สังคมเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจัง

  รายการแต่งตั้งชุดที่สองของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ออกมา 7-8 ราย ประกอบด้วย วริษฐา สงวนเสริมศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ดำรง มโนรถ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชูชีพ ธรรมเพชร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี สลับกับ ภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายการสลับตำแหน่งอีกชุดคือ วีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง และ ชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ส่วน วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน และ ชวลิต จรัสตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็น ผู้อำนวยการกองกลาง


  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  แต่งตั้ง เอกอัครราชทูตเกษียณอายุราชการเอกอัครราชทูตประชุม ครม.ดำรง ใคร่ครวญข้าราชการทหารมุมข้าราชการราชการ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้