ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  “จุรินทร์” ประชุมร่วม “อภิรักษ์” เตรียมแผนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ค. 2562 16:24 น.
  SHARE

  “จุรินทร์” ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจของพรรคประชาธิปัตย์ มอบหมายเตรียมแผนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

  วันที่ 2 ก.ค. 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการกระจายอำนาจของพรรค ที่มี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน เพื่อหารือแนวทางในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ภายใต้หลักการ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” ซึ่งระหว่างการประชุม นายจุรินทร์ ได้มอบหมายคณะกรรมการกระจายอำนาจให้เตรียมแผนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยมีหลักการว่า

  1. ต้องกระจายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายคน กระจายเงิน และกระจายงาน

  2. การบริหารราชการแผ่นดินควรคงรูปแบบ 3 แบบต่อไป คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

  3. ให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น 4 รูปแบบคือ อบจ., เทศบาล, อบต. และรูปแบบพิเศษ

  4. สำหรับรูปแบบพิเศษ ให้มีการยกระดับเทศบาลนครขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมขึ้นเป็นรูปแบบมหานคร เพื่อให้ท้องถิ่นในรูปแบบมหานคร ได้รับการกระจายคน กระจายเงิน กระจายงาน ที่สามารถจัดการตนเองเพื่อประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้บริหารมหานคร และสภามหานคร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

  ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ทั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้งนายก อบจ. หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร โดยมี นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน และคณะกรรมการกระจายอำนาจ โดยมี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน ร่วมกับรองหัวหน้าภาค 5 ภาค ร่วมกันหาผู้สมัครและพิจารณาส่งผู้สมัครได้พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ประชาธิปัตย์อภิรักษ์ โกษะโยธินการปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้