ข่าว
100 year

ศาลรธน.แจงชัด ทำไม 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ไม่ยุติปฏิบัติหน้าที่ แบบ "ธนาธร"

ไทยรัฐออนไลน์26 มิ.ย. 2562 18:22 น.
SHARE

ศาลรธน.แจงชัด 32 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ ไม่ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ เหมือน "ธนาธร" เหตุ ยังไม่เข้าเงื่อนไข ต้องรอไต่สวนข้อเท็จจริงก่อน เปิดชื่อ 9 ส.ส.รอดปมร้อน 

วันที่ 26 มิ.ย. ภายหลัง ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 32 คน กรณีถือหุ้นสื่อไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง โดยไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า "จะต้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง" แต่คดีนี้ผู้ร้องไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง มีเพียงเอกสารประกอบคำร้องเท่านั้น ไม่ปรากฏแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และแบบนำส่งงบการเงินของบริษัทว่า มีรายได้จากการประกอบกิจการใด จึงยังไม่ชัดเจนว่า ผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ซึ่งศาลจะต้องดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ยุติต่อไป ดังนั้น ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คนนี้จึงไม่เข้าเงื่อนไข ที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญยังชี้แจงด้วยว่า ในส่วนของคดีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ที่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเพราะเป็นคดีที่ กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพของ นายธนาธร โดยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกกต.มาก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเอกสารประกอบคำร้องไว้ชัดเจนว่า มีรายได้จากการขายนิตยสาร และรายได้ จากการให้บริการโฆษณา กรณีนี้จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธนาธร มีกรณีตามที่ถูกร้อง ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ชั่วคราว

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

สำหรับ 9 ส.ส. ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องนั้นประกอบด้วยนายศาสตรา ศรีปาน, นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์, นางสาวพริม พูลเจริญ, นางสาวปารีณา ไกรคุปต์, นายไชยวุฒิ ธนาคมสนุสรณ์, นายจักรพันธ์ พรนิมิต, นายกรณ์ จาติกวณิช, นายประมวล พงศ์ถาวราเดช และ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ซึ่งได้ตรวจสอบจากเอกสารประกอบคำร้องของผู้ร้องปรากฏว่า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของบุคคลเหล่านี้ มีข้อความระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ไว้ในทำนองเดียวกัน อาทิ ประกอบกิจการการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์ หรือกิจการสื่อมวลชนใดๆ ที่จะเป็นลักษณะเข้าข่ายอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ 9 ส.ส. ต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง62ศาลรธน.32ส.ส.ถือหุ้นสื่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจไม่ยุติปฏิบัติหน้าที่อนาคตใหม่เลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้