"บิ๊กลือ" เปิดงาน "นาวีวิจัย 2019" หน่วยซีลโกยรางวัล "เกียรติยศนาวี"

ข่าว

  "บิ๊กลือ" เปิดงาน "นาวีวิจัย 2019" หน่วยซีลโกยรางวัล "เกียรติยศนาวี"

  ไทยรัฐออนไลน์

  21 มิ.ย. 2562 23:12 น.

  "บิ๊กลือ" เปิดงาน "นาวีวิจัย 2019 สร้างนวัตกรรม นำสู่สายการผลิต" (INNOVATION AND BEYOND) ขณะที่ "ผบ.หน่วยซีล และทีมซีล" จากการเข้าช่วย 13 หมูป่าติดถ้ำหลวง คว้ารางวัล "เกียรติยศนาวี" บุคคลดีเด่นกองทัพเรือ...

  เมื่อวันที่ 21 มิ.นย.62 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "นาวีวิจัย 2019 สร้างนวัตกรรม นำสู่สายการผลิต ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พล.ร.ต.วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือจัดให้มีงานนาวีวิจัยเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปสู่สายการผลิตเพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป การจัดงาน "นาวีวิจัย 2019 สร้างนวัตกรรม นำสู่สายการผลิต"

  โดยก่อนหน้าพิธีเปิดในเวลา 09.30 น. พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ได้เป็นประธานใน พิธีมอบรางวัล เกียรติยศนาวีและ การประกาศยกย่อง เกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ โดยในปีนี้ ในส่วนของการมอบรางวัลเกียรติยศนาวี ให้บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี 2562 มีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติยศนาวี จำนวน 4 นาย คือ  1. พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผลงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอะคาเดมี ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นผู้บังคับบัญชาและสั่งการ ตลอดจนนำชุดปฏิบัติงานพิเศษเข้าพื้นที่จนสามารถปฏิบัติภารกิจลุล่วง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย

  2. นาวาโท บพิธ ทศเทพพิทักษ์ หัวหน้านายช่างโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ แผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือผลงาน ประสบความสำเร็จในการวิจัยและทดสอบใบจักรเรือแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์ หรือใบจักร Voith Schneider (VSP) ในฐานะนักวิจัยด้านการขึ้นรูปโลหะ และออกแบบแม่พิมพ์งานหล่อด้วยเทคนิคการเอียงเทหล่อ Tilting Casting ครั้งแรกในประเทศไทย สามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได้โดยสมบูรณ์ ทำให้ประหยัดงบประมาณแก่ทางราชการได้เป็นจำนวนมาก  3. พันจ่าตรี สันติ คุ้มคำ ชุดปฏิบัติการข่าว หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงผลงาน การปฏิบัติด้านการข่าวที่โดดเด่นทำให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในคดีสำคัญหลายคดี

  4. จ่าเอก เฉลิม บุญกองชาติ ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผลงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอะคาเดมี ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นกำลังพลในการลำเลียงขวดอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังโถง 3 ตลอดจนเป็นผู้ที่ดำน้ำนำทางแพทย์และเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำไปยังจุดที่พบผู้ประสบภัยเพื่อตรวจรักษา พร้อมลำเลียงนำอาหาร น้ำดื่มและยาไปให้ผู้ประสบภัย จ่าเอก เฉลิม ฯ เป็นนักดำน้ำที่ยืนหยัดทำงานตั้งแต่วันแรกของการดำน้ำค้นหาจนกระทั่งภารกิจสำเร็จโดยไม่ป่วยหรือขอพัก โดยเข้าทำงานทุกวันทั้งงานหลักที่ผู้ควบคุมการดำน้ำมอบหมาย หรืองานจิตอาสาที่ช่วยหน่วยงานอื่น  นอกจากนั้นในส่วนของการประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 9 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ 3 ผลงาน ผลงานวิจัยด้านสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน และผลงานด้านหลักการ 2 ผลงาน ประกอบด้วย

  ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ 3 ผลงาน
  - รางวัลดีเด่น
  1. การหล่อใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์สำหรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (PCF) โดยมี นาวาเอก เฉวียงเถื่อนบุญ จากกรมอู่ทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ
  2. อากาศยานไร้นักบินขึ้น - ลงทางดิ่งแบบนารายณ์ 3.0 โดยมี นาวาเอก ภาณุพงศ์ ขุมสิน จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นนายทหารโครงการ
  - รางวัลชมเชย
  1. ปลอกทวีแรงถอย (Blank Firing Attachment : BFA) ของปืนกลขนาด .50นิ้ว แบบเอ็ม 2 ลำกล้องหนัก(M2 HB) โดยมี นาวาเอก ชัชวาล โตรุ่ง จากกองเรือยุทธการ เป็นนายทหารโครงการ  ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน
  - รางวัลดีเด่น
  1. Test Set Simulator ระบบเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบริเออร์ โดยมี นาวาโท วิรัตน์วงษ์ไสว จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นนายทหารโครงการ
  - รางวัลชมเชย
  1. ระบบเบิก - คืน และตรวจสอบอาวุธปืน โดยมี นาวาโท สิทธิพร เจริญวัย จากกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ
  2. กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่แบบ Hybrid (Hybrid Mobile CCTV) เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและใช้งานทั่วไป โดยมี เรือเอก พิทักษ์ ทรัพย์คณารักษ์ จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ
  3. เครื่องฝึกหัดการช่วยฟื้นคืนชีพและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี นักเรียนจ่า ธวัชชัย บุญเพียร จากกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ  ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านหลักการ 2 ผลงาน
  - รางวัลชมเชย
  1. โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก ชุติภาส ช่างเกวียน จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นนายทหารโครงการ
  2. Education Multimedia : การส่งเสริมการเรียนรู้ทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 โดยมี นาวาโทหญิงสุปรานี พลธนะ จาก กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ
  นอกจากนั้นภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ คือการสาธิตผลงานวิจัยสนับสนุนการตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ พร้อมทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก

  โดยในส่วนของการจัดแสดงผลงานวิจัยมีผลงานที่น่าสนใจเช่น การสร้างตะเกียงระบบเลนส์หมุนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับประภาคารกระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์ ทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหนระบบควบคุมบังคับบัญชาแบบพกพา ระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS การผลิตลูกปืน 30X173 มิลลิเมตรชนิดฝึกและผลงานวิจัยอากาศยานไร้นักบินเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลในแบบต่าง ๆ ที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือได้สร้างและนำไปสู่การใช้งาน ตามแนวคิดในการจัดงานคือ “นาวีวิจัย 2019 สร้างนวัตกรรมนำสู่สายการผลิต” (INNOVATION AND BEYOND).

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  เปิดนาทีช่วย "หมอกระต่าย" ถูกบิ๊กไบค์ชน ขณะข้ามทางม้าลาย
  04:09

  เปิดนาทีช่วย "หมอกระต่าย" ถูกบิ๊กไบค์ชน ขณะข้ามทางม้าลาย

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  นาวีวิจัย2019งานวิจัย ทร.นักวิจัยทร.กองทัพเรือหน่วยซีลข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 17:53 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์