ข่าว
100 year

หนุนตรวจสอบส.ส.ทั้งสภา ถือหุ้นสื่อ เพื่อความเท่าเทียม โปร่งใส

ไทยรัฐออนไลน์19 มิ.ย. 2562 12:11 น.
SHARE

คนส่วนใหญ่ 81.38% หนุนตรวจสอบส.ส.ทั้งสภา ถือหุ้นสื่อ เพื่อความเท่าเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกัน ชี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากมีลักษณะต้องห้าม ควรพ้นสภาพออกจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 19 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “กรณี ส.ส. ถือครองหุ้นสื่อ” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการตรวจสอบ ส.ส. ทั้งสภา เกี่ยวกับการถือครองหุ้นสื่อ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.38 ระบุว่า เห็นด้วย เพื่อความเท่าเทียมกันทั้ง 2 ฝ่าย เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ขณะที่ ร้อยละ 8.83 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเป็น ส.ส. และอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย และร้อยละ 9.79 ระบุ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อแนวโน้มการพ้นจากตำแหน่งของ ส.ส. จำนวนมาก ของทั้ง 2 ฝ่าย จากกรณีการถือครองหุ้นสื่อ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.44 ระบุว่า ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย หากใครมีลักษณะต้องห้ามก็ควรพ้นจากตำแหน่ง รองลงมา ร้อยละ 16.87 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 9.47 ระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายควรเจรจาเพื่อยุติการฟ้องร้องซึ่งกันและกัน ร้อยละ 6.44 ระบุว่า สมาชิกรัฐสภาร่วมกันยื่นเรื่องเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วน ร้อยละ 3.18 ระบุว่า หากยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ให้ คสช. ใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหา และร้อยละ 6.60 ระบุ ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หุ้นสื่อส.ส.ถือหุ้นสื่อคุณสมบัติส.ส.ถือครองหุ้นสื่อตรวจสอบส.ส.ถือหุ้นสื่อนิด้าโพลส.ส.พ้นสภาพข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้