กีฬา
100 year

คนส่ายหน้าพรรคร่วมรัฐบาล แย่งตำแหน่ง ยี้รัฐนาวาลุงตู่ ภาค 2 ไม่สง่างาม

ไทยรัฐออนไลน์16 มิ.ย. 2562 12:27 น.
SHARE

สวนดุสิตโพล เผย คนส่วนใหญ่ 61.45% ส่ายหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแบ่งกระทรวง มีแต่แย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย ชี้จุดอ่อนรัฐบาลบิ๊กตู่ ภาค 2 มีที่มาไม่สง่างาม ฝากรัฐมนตรีทำงานเพื่อชาติ


เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น กรณี “ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่” จำนวนทั้งสิ้น 1,226 คน ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลจึงเป็นที่จับตามองของสังคม โดยเฉพาะประชาชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่างมีความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่

ทั้งนี้การแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล โดยอันดับ 1 ประชาชนมองว่า มีแต่การแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย 61.45% อันดับ 2 ควรเลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง 20.77% อันดับ 3 การจัดตั้งรัฐบาลย่อมมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกฯ 12.46% อันดับ 4 ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 11.69% และอันดับ 5 อยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เข้มแข็ง บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.08%

ส่วน “จุดเด่น” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “พึงพอใจ” โดยอันดับ 1 เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 42.86% อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่อง 40.00% และอันดับ 3 ได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาล มีนักการเมืองที่มีฝีมือมาช่วยทำงาน 23.85%

ขณะที่ “จุดอ่อน” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “ยังไม่พอใจ” พบว่า อันดับ 1 ที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ 56.08% อันดับ 2 จัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควตากัน เห็นแก่พวกพ้อง 36.17% และอันดับ 3 ไม่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ 20.24%

สำหรับ “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด โดยอันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 64.52% อันดับ 2 ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ 52.78% อันดับ 3 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตรวจสอบการทำงานได้ 48.81%
อันดับ 4 แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง เป็นประชาธิปไตย 18.67% และอันดับ 5 พัฒนาการคมนาคม ระบบขนส่ง การจราจร 16.90%

นอกจากนี้ในประเด็น เรื่องใดบ้างที่ประชาชนคิดว่าจะ “สมหวัง” “ผิดหวัง” กับ รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ โดยเรื่องที่คิดว่าจะ “สมหวัง” พบว่า อันดับ 1 ได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง 41.78% อันดับ 2 ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้ 35.50% และอันดับ 3 บ้านเมืองอยู่ในความสงบ เรียบร้อย 28.40%

ส่วนเรื่องที่คิดว่าจะ “ผิดหวัง” พบว่า อันดับ 1 ได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 50.37% อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก 35.16% และอันดับ 3 ไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ ทำงานล่าช้า 25.81%

ขณะเดียวกันประชาชนอยากฝากบอกอะไร? กับ รัฐบาลใหม่ ณ วันนี้ โดยสิ่งที่อยากฝากบอก “นายกรัฐมนตรี” อันดับ 1 พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 54.06% อันดับ 2 เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน 40.52% และอันดับ 3 ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ทำตามนโยบายที่หาเสียง 27.61%

รวมถึงสิ่งที่อยากฝากบอก “คณะรัฐมนตรี” อันดับ 1 ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง 56.31% อันดับ 2 ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 42.80% และอันดับ 3 ไม่ถูกครอบงำ ทำงานเป็นอิสระ ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง 31.59%.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แบ่งกระทรวงรัฐบาลใหม่ความคาดหวังรัฐบาลใหม่แย่งตำแหน่งสืบทอดอำนาจจัดตั้งรัฐบาลสวนดุสิตโพลข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED