คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

พลังประชารัฐ เดินหน้าร่างกรอบ 12 นโยบายรัฐบาล เน้นประชาชนจับต้องได้

ไทยรัฐออนไลน์13 มิ.ย. 2562 15:05 น.
SHARE

“สนธิรัตน์” เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาล ร่างกรอบ 12 ข้อ ที่ต้องทำเร่งด่วนใน 1 ปีแรกของรัฐบาล มุ่งลดเหลื่อมล้ำ จัดระบบสวัสดิการสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาล เพื่อรวบรวมนโยบายในส่วนของพรรคที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน นำมาจัดทำเป็นร่างนโยบาย ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาล ซึ่งตนได้มอบหมายให้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค เป็นประธานคณะฯ โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค ร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะทำงาน

ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์และกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค ได้พิจารณาจัดทำร่างเป็นกรอบนโยบาย โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศ ปัจจัยความเสี่ยง และหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี การน้อมนำปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการบริหารประเทศ การยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่ประชาชนไทยมีความมั่นคงบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ มีนโยบายเร่งด่วนในช่วงเวลา 1 ปีแรกของรัฐบาล จะต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และจัดระบบสวัสดิการสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบด้วย

1. การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. นโยบายมารดาประชารัฐ

3. การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ

4. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนให้ได้เข้าเรียนตามศักยภาพทุกคน

5. การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ พร้อมกับปรับทักษะให้สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน

7. การยกระดับ อสม.ประจำหมู่บ้าน

8. ยกระดับระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพื้นที่

9. การปรับปรุงระบบโครงสร้างอัตราภาษีและระบบการให้สินเชื่อทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อมทางการเงิน

10. การลดต้นทุนและยกระดับรายได้เกษตรกร ด้วยการจัดให้มีระบบเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่

11. การให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพารา

12. การพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน

สำหรับนโยบายที่จัดทำนั้นจะต้องมีการนำเอานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาพิจารณาร่วมกัน โดยจะประสานขอนโยบายจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ นำมาผสานจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลในภาพรวมต่อไปเพื่อจัดทำเป็นนโยบายในกรอบใหญ่ โดยเน้นการดำเนินการที่สามารถทำจริง ทำได้ ทำทันที เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์อุตตม สาวนายนพลังประชารัฐนโยบายรัฐบาลรัฐบาลข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED