king10
Thairath Logo
กีฬา

ฟัน “หมอโด่ง” ริบ-896 ล้านบาท เลขาฯ บุญทรง พิษคดีข้าวจีทูจีร่ำรวยผิดปกติ

Share :
line-share-logo

ศาลฎีกานักการเมืองพิพากษา สั่งริบทรัพย์ยกครัว “หมอโด่ง-วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ” อดีตเลขาฯ บุญทรง รมว.พาณิชย์ จำเลยร่วมจีทูจี รวม 7 บัญชี จำนวน 896 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน ให้บังคับคดีตามริบทรัพย์ให้ครบภายใน 10 ปี

ริบทรัพย์ 900 ล้าน “หมอโด่ง-วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ” อดีตเลขาฯ บุญทรง จำเลยร่วมจีทูจี เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 พ.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลอ่านคำพิพากษา คดีที่อัยการสูงสุดยื่นคำร้องให้ศาลพิพากษาให้ริบทรัพย์สินของ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือหมอโด่ง จำเลยร่วม คดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี เป็นอดีตเลขานุการของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ จำนวน 896,554,760.28 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเมื่อวันที่ 20 ม.ค.58 ชี้มูลความผิด พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ ผู้ถูกกล่าวหาว่า ร่วมกับนายบุญทรง อดีต รมว. พาณิชย์ กับพวกรวม 113 คน ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและการระบายข้าวอันเป็นความผิด ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542, พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบ– ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และร่วมกันสนับสนุนกับนายภูมิ อดีต รมว.พาณิชย์ กับพวกรวม 5 คนกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151, 157 ประกอบมาตรา 86, พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

โดยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.58 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า มีเหตุอันควรสงสัยว่า พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิผู้ถูกกล่าวหา ร่ำรวยผิดปกติ มีทรัพย์สินเป็นเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะ มูลค่ามากเกินกว่าฐานะ และรายได้ที่ พ.ต.วีระวุฒิผู้ถูกกล่าวหาแจ้งต่อกรมสรรพากร และมากกว่ารายได้ที่แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยยักย้าย ถ่ายเท ซุกซ่อนนำทรัพย์สิน มอบให้บุคคลใกล้ชิดรวม 6 คน ครอบครองแทนได้แก่ 1.นางชฏิมา วัจนะพุกกะ อดีตภรรยา 2. น.ส.อรชุมา วัจนะพุกกะ บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3. พล.ต.ต.วีระวัฒน์ วัจนะพุกกะ บิดาผู้ถูกกล่าวหา 4.นางอรณี วัจนะพุกกะ มารดาผู้ถูกกล่าวหา 5.นายสมาน ญาติมิ บิดาอดีตภรรยา 6.น.ส.ชุตินันท์ ญาติมิ หลานอดีตภรรยา ศาลฎีกาฯ ได้ประกาศคำร้องของ “อัยการสูงสุด” ในคดีริบทรัพย์นี้ในที่เปิดเผยแล้ว “พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ” ผู้ถูกกล่าวหา และผู้มีชื่อครอบครองทรัพย์สินนั้นไม่ยื่นคำคัดค้าน และไม่ประสงค์คัดค้านคำร้อง

ศาลฎีกาฯพิเคราะห์พยานหลักฐานตามคำร้องของอัยการสูงสุด และตามทางไต่สวนประกอบรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว เห็นว่าบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินที่ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ ผู้ถูกกล่าวหา ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ และเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ประกอบด้วยที่ดิน รถยนต์ หลักทรัพย์ และบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ มีมูลค่าสูงไม่สอดคล้องกับรายได้ที่มีอยู่ โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สิน ศาลจึงฟังพยานของอัยการสูงสุด ผู้ร้อง และหลักฐานของ ป.ป.ช. เห็นว่า ทรัพย์สินทุกรายการตามฟ้องเป็นทรัพย์สินของ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิได้มาจากพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ พิพากษาว่า ทรัพย์สินของ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ ผู้ถูกกล่าวหา เป็นการร่ำรวยผิดปกติ ให้ทรัพย์สินดังกล่าวรวมมูลค่า 896,554,760.28 บาท พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน หากไม่อาจบังคับคดีเอาทรัพย์สินตามที่วินิจฉัยมาข้างต้นได้ทั้งหมดหรือได้แต่บางส่วน ให้บังคับคดีเอาทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในอายุความ 10 ปี แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

สำหรับทรัพย์สินที่ศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ประกอบด้วย 1.บัญชีเงินฝากธนาคารชื่อ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิผู้ถูกกล่าวหา 79,389,106.02 บาท 2.บัญชีเงินฝากชื่อ นางชฏิมา อดีตภรรยา 367,313,172 บาท 3.บัญชีเงินฝากชื่อ น.ส.อรชุมา บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 41,607,000 บาท 4.บัญชีเงินฝากชื่อนางอรณี มารดา ผู้ถูกกล่าวหา 357,555,747 บาท 5.บัญชีเงินฝากชื่อ พล.ต.ต.วีระวัฒน์ บิดา ผู้ถูกกล่าวหา 43,388,526.50 บาท 6.บัญชีเงินฝากชื่อนายสมาน ญาติมิ บิดาของอดีตภรรยา 5,901,267.90 บาท 7.บัญชีเงินฝากชื่อ น.ส.ชุตินันท์ หลานของอดีตภรรยา มูลค่า 1.4 ล้านบาท

สำหรับ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิ หรือหมอโด่ง ตกเป็นจำเลยร่วมคดีกับนายบุญทรง ทุจริตระบายข้าวแบบจีทูจี แต่หลบหนีไประหว่างดำเนินคดีศาล ฎีกาฯได้ออกหมายจับให้ติดตามตัวมาดำเนินคดี แต่ยังไม่สามารถจับกุมได้ กระทั่งเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ (วิ อม.) ให้ศาลพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลยได้ อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องขอให้นำคดีอาญาในส่วนของ พ.ต.นพ.ดร.วีระวุฒิขึ้นมาพิจารณาโดยไม่มีตัวจำเลย ขณะนี้คดีอาญาอยู่ระหว่างการไต่สวนพยานของศาลฎีกาฯ

อ่านเพิ่มเติม...
วีระวุฒิ วัจนะพุกกะจีทูจีบุญทรง เตริยาภิรมย์ริบทรัพย์ศาลฎีกาพิพากษาข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป