ไลฟ์สไตล์
100 year

นปส.72 ต่างสังกัด มท.

ซี.123 พ.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

นอกจากนายอำเภออำนวยการระดับสูง ของกรมการปกครองจำนวน 40 ราย และข้าราชการมหาดไทย ในสังกัดกรมต่างๆอีก 35 ราย ที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 แล้ว

ยังมี ข้าราชการ ในสังกัดหน่วยงานต่างๆนอกกระทรวงมหาดไทยอีกหลายกรมหลายกระทรวงมาร่วมอบรมด้วยรวม 24 ราย ดังนี้

ข่าวแนะนำ

1.นายจิระประวัติ แบบประเสริฐ อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการสูงสุด 2.นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3.นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4.นายกฤษฎา อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก 6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

5.นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี กรมธนารักษ์ 6.นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 กรมสรรพากร 7.นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี กรมสรรพสามิต 8.นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน 9.นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10.นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผลเลขานุการกรมการศาสนา

11.นางรัชชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร 12.นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13.นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 14.นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 15.นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

16.นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 17.นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ 18.พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ 19.นายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครปฐม กรมราชทัณฑ์ 20.นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

21.น.ส.ไพลิน จินดามณีพร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 สำนักงานประกันสังคม 22.นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23.พ.ต.อ.สภณ สารพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 24.พ.ต.อ.เอกมนต์ พรชูเกียรติ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอันครบถ้วนทั้ง 99 รายที่ได้เข้าหลักสูตร นปส.72.

อ่านคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

นอภ. เข้า นปส.72

นปส.72 ในสังกัด มท.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการนายอำเภออำนวยการระดับสูงรายชื่อผู้เข้าอบรม นปส.72นปส.72ซี.12มุมข้าราชการราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 21:37 น.