ไลฟ์สไตล์
100 year

นปส.72 ในสังกัด มท.

ซี.12
2 พ.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

นอกจากนายอำเภออำนวยการระดับสูง ของกรมการปกครองจำนวน 40 ราย ที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 แล้ว

ยังมี ข้าราชการมหาดไทย ในสังกัดกรมต่างๆรวมทั้งสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงตลอดจนรัฐวิสาหกิจมาร่วมอบรมด้วยรวม 35 ราย ดังนี้

ข่าวแนะนำ

สำนักงานรัฐมนตรี 1.นายพงศธร กาญจนะจิตรา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 3.นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี 4.น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 5.นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6.นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี 8.นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี 9.นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต 10.นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

กรมที่ดิน 11.นายจิระศักดิ์ สุจริตตานันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 12.นายวิกรม์ ศรีวิฑูรย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 13.นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 14.ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ สันประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส 15.นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร 16.นายชัชวาล สมจิตต์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน 17.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท 18.นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 19.นางอัจฉรา เคียงวิมล พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ 20.นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21.นายสมชาย เจนวณิชย์–วิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 22.นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 23.นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 24.นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

กรมโยธาธิการและผังเมือง 25.นายชัยยา เจิมจุติธรรม ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง 26.นายวิรัชต์ ทองรวย ผู้ตรวจราชการกรม 27.ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ครุดิลกานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 28.นายอิทธิพงศ์ ตันมณี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 29.นายธีระชาติ ไทยทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 30.น.ส.ศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 31.นายสัญญา นามี ผู้อำนวยการกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย 32.น.ส.ณัฐริภัสร์ สุรเชษฐคมสัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 33.นายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง 34.นายสุธน วิโรจน์บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 35.นายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา

วันพรุ่งนี้เป็นรายการของคนเข้า นปส.72 จากต่างกระทรวงจำนวน 24 ราย.

อ่านคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

นอภ. เข้า นปส.72

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการนายอำเภออำนวยการระดับสูงมหาดไทยรายชื่อผู้เข้าอบรม นปส.72นปส.72ซี.12มุมข้าราชการราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 05:20 น.